Omslöjd – när samlat möter nytt


Posted 4 månader sedan in Kultur, Leva & Bo

Imorgon är nu
Nollnitton online banner

Fram till och med 28 januari kan du ta del av den slöjdutställning som finns på Örebro läns museum. Utställningen ”Omslöjd – när samlat möter nytt” är ett resultat av slöjdprojektet ”Lika Unika” som är ett samarbete mellan Örebro läns museum och Örebro läns slöjdförening.

 

I projektet Lika Unika gjordes ett urval av en arbetsgrupp från Örebro läns slöjdförening tillsammans med personal på Örebro läns museum av slöjdföremål från museets samlingar. I projektet har slöjdare fått se föremålen från samlingarna för att bli inspirerade till att skapa ny slöjd. Det har bland annat anordnats inspirationskvällar med olika teman.

Projektet ”Lika Unika” avslutades med utställningen ”Omslöjd – när samlat möter nytt” där föremålen från samlingarna och de nyslöjdade föremålen delar scen. Utställningen visar föremål, tankar och känslor som uppstår vid mötet mellan historia och nyskapande.

Örebro läns slöjdförening bildades år 1883 och är därmed en av landets äldsta slöjdföreningar. Den som tog iniativet till att bilda en slöjdförening i Örebro var fabrikören Daniel Julius Elgérus. Han hade redan hösten 1875 fört saken på tal, men av olika anledningar kom frågan om att bilda en förening att vila till 1882 och det var häradshövdingen Carl Stenberg och Elgérus som ställde förslaget hos Hushållningssällskapet som vid den här tidpunkten hade ansvaret för hemslöjden. Man inrättande en ”under sällskapet sorterande förening med ändamål att taga hemslöjden om hand”.

Den 2 maj 1883 hölls det första sammanträdet i Örebro tingssal och därmed var slöjdföreningen bildad. Den ska verka för:

Hållbarhet: föreningen strävar efter hållbarhet, för både människor och natur. Det betyder att anslutna till föreningen använder naturmaterial, spillmaterial och återbrukar.
Kunnighet: hemslöjd har praktisk erfarenhet och gedigen kunskap om det handgjorda. Föreningen behärskar hela processen; från råmaterialens framställning till de färdiga föremålen.
Kreativitet: hemslöjd är kreativ. Kreativiteten gör att föreningen inte behöver lita till andras lösningar, utan skapar sina egna.
Gränsöverskridande: hemslöjden förenar traditioner, generationer, kulturer och sammanför historia med nutid.
Dräktrådet: ett forum för dräktfrågor i länet. Hit kan man vända sig med frågor som berör främst länets folk- och bygdedräkter. Dräktrådet består av representanter för länets slöjdförening, Örebro läns hembygdsförbund och museum, Svenska folkdansringen och studieförbund med kurser i folkdräktssömnad samt länshemslöjdkonsulenten.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Imorgon är nu

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.