Purple Flag för en tryggare stadskärna


Posted 5 månader sedan in Leva & Bo, Näringsliv

Dire Straits
Imorgon är nu

Det senaste året har Örebros offentliga och privata aktörer arbetat för att skapa en tryggare och mer attraktiv stadskärna. Det arbetet har nu mynnat ut i en Purple Flag-certifiering.

 

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. I Sverige har, med årets certifieringar, 18 städer nått godkänt för Purple Flag. Den lila flaggan är därmed en symbol för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög kvalitet kvälls- och nattetid.

– När vi vann Årets stadskärna 2015 så frågade vi oss vad nästa mål skulle vara och då sa vi att det måste vara Purple Flag. En bättre kvällsupplevelse i en stadskärna uppnår vi när vi tar hänsyn till aspekter som trivsel, tillgänglighet och trygghet, säger Stina Storm som är VD för City Örebro.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller en rad olika kriterier inom de fem fokusområdena säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy.

– Vi har konkret tittat på alla delar som krävs men tryggheten skulle jag säga är grunden för att skapa en levande stad. Vi har bland annat genomfört fyra olika nattvandringar där vi tittat på på olika saker som exempelvis belysning, städning, och taxisituationen vid Kungsgatan nattetid. Förutom den vanliga belysningen finns det exempelvis ”kaosbelysning” som kan dras igång av polis eller räddningstjänsten. Vi har också tittat på saker som hur man tar sig till bussen eller hem till sina områden. Det kan handla om buskage som behöver röjas eller turlistor som behöver justeras. Därför har vi också arbetat hårt för att förstärka samordningen med polis, ordningsvakter och andra aktörer.

Stina Storm berättar vidare att det här arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt då en ny utvärdering görs varannat år för att förnya Purple Flag-certifieringen.

– Det här blir en naturlig del i vårt fortsatta arbete och det är viktigt att vi gör det här tillsammans. Vi måste fortsätta skapa en stad där handel och övrigt utbud arbetar tillsammans för att uppnå målet med en trygg och attraktiv stadskärna även kvälls- och nattetid.

 

Hur kan invånare och besökare bidra om de upptäcker saker som behöver åtgärdas?

– När det gäller exempelvis belysningen är alla lyktstolpar märkta med en unik streckkod samt telefonnummer man kan ringa för att felanmäla. Man kan också göra felanmälan via kommunens webbsida och under nästa år kommer det även att gå att göra via City Örebros webbsida.

(Visited 3 times, 1 visits today)

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Örebro Brew Fest 2018
Tö_nyhetsbrev
Nojesguiden
Nollnitton online
Nollnitton online banner

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.