Arbetsmarknadskunskap 2.0


Posted 2017-01-19 in Näringsliv

Hösten 2014 gick startskottet för satsningen Arbetsmarknadskunskap (AMK), vars syfte är att minska glappet mellan skola och arbetsliv i Örebro län.

 

Genom att hålla inspirationslektioner på länets högstadie- och gymnasieskolor vill man öka kunskapen om länets arbetsmarknad och skapa bättre förutsättningar för ungdomarna att göra medvetna yrkesval som leder till jobb. Bakom AMK står projektägaren Handelskammaren Mälardalen tillsammans med finansiärer som utgörs av privata och offentliga arbetsgivare samt Region Örebro län.

Handelskammarens kommunikatörer Maria Kaikkonen, Joakim Henriksson och Oskar Axelsson har sedan starten genomfört över 700 inspirationslektioner för över 16 000 skolungdomar på en stor del av länets alla skolor. Målet är att nå 20 000 ungdomar i åldern 13–19 år innan projektets slut, augusti 2017.

– Där ligger vi väldigt bra i fas. Extra kul är det att vi har fått till ett samarbete med elva av länets tolv kommuner och majoriteten av alla grund- och gymnasieskolor, både kommunala och privata, i de kommunerna, säger Oskar Axelsson, som också är projektledare för AMK.

I en deltidsutvärdering som Handelskammaren har släppt ser man även att projektet når de effektmål som eftersträvas. Genom enkäter, intervjuer och löpande utvärderingar har olika målgrupper – skolungdomar, skolpersonal, föräldrar och arbetsgivare – fått möjlighet att säga hur de upplever AMK. Alla är överens om att lektionerna ökar ungdomarnas kunskaper och medvetenhet. Det finns också tydliga önskemål om en fortsättning och utveckling av projektet i framtiden.

Oskar tror att en stor del av framgången ligger i sättet de möter ungdomarna på.

– Vår metod är väldigt interaktiv och eleverna får vara med och forma lektionerna själva. Vi visar dem också att det inte bara handlar om utbildning och höga betyg för att man ska lyckas på arbetsmarknaden. Vi lyfter fram vikten av hur man är som person, där attityd, erfarenhet och hur bra man är på att söka information är minst lika viktiga bitar. Det gör att ungdomarna ser en koppling mellan skola och arbetsliv på ett helt annat sätt. Det viktigaste är att sätta igång en tankeprocess där de inser att det är de själva som har ansvar över sin framtid, att de val de gör kommer att ha betydelse i framtiden.

Han liknar Handelskammarens roll vid en neutral och rörlig bro mellan skola och arbetsliv. Att de dessutom är projektägare är en stor fördel eftersom de har en naturlig ingång till närmare 500 medlemsföretag i Örebro län.

– Vi har en koppling till det verkliga arbetslivet och de arbetsgivare som är med och finansierar projektet får en unik möjlighet att själva vara med och påverka den framtida arbetsmarknaden. Det är en stor fördel för oss att kunna ta lokala arbetsgivare som konkreta exempel på lektionerna, säger Oskar.

I samband med att projektet i sin nuvarande form tar slut i augusti 2017 arbetar Handelskammaren för en vidareutveckling av AMK till version 2.0. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda eleverna fler lektioner, minst en gång per läsår, att hålla branschspecifika lektioner med fokus på branscher med stor kompetensbrist, att öka målgruppsanpassningen av lektionerna samt att erbjuda AMK för nyanlända och även för vuxna.

– För att lyckas med det krävs det dock att vi får med oss arbetsgivarna som aktörer. Vi är deras förlängda arm och det är på deras uppdrag vi gör det här. Kan vi fortsätta att öka kunskapen och medvetenheten hos ungdomarna kommer det gagna regionen i stort eftersom man får tillgång till den kompetens som behövs, avslutar Oskar Axelsson.

(Visited 61 times, 1 visits today)
Nollnitton online banner

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Skip to toolbar