Nercia kombinerar rekrytering och utbildning


Posted 8 månader sedan in Näringsliv

Dire Straits
Nollnitton online banner

Jag når Nercias vd Rickard Algotsson på mobilen, i bilen, på väg från ett möte till ett annat. Det är fullt upp innan semestern för ett av Örebros piggaste bemanningsföretag.

 

Det är högtryck på Sveriges arbetsmarknad just nu och signaler om rekryteringssvårigheter kommer från de flesta delarna av näringslivet. Nercia har karvat ut en nisch som möjligtvis gör sig extra bra i tider av högkonjunktur och brist på kompetent arbetskraft – man kombinerar rekrytering och uthyrning med att även ha ett ben i utbildningsbranschen.

– Idag är det svårt för många företag att hitta rätt personal, säger Rickard Algotsson, Nercias vd.

– Vi är inte en traditionell bemanning- och rekryteringsleverantör, utan vi pratar om oss själva i termer av att vara en strategisk partner för kompetensförsörjning. Det vi hjälper våra kunder med är att 1) bibehålla personal, 2) utveckla redan nämnda personal och 3) tillsätta personal. Tittar man på punkt två så har vi ett ben i utbildning, en ren utbildningsverksamhet. När det gäller punkt tre så tillhandahåller vi bemanning, rekrytering, och interimsuppdrag.

Rickard berättar att det Nercia oftast levererar till sina kunder oftast är en kombination av bemanning/utbildning eller rekrytering/utbildning.

– Vad är viktigast för dig som företagare? Att anställa rätt person. Vilka förkunskaper behövs för att klara jobbet? Det är väldigt sällan sökande motsvarar en kravprofil till 100 procent.

Det kan till exempel vara att ett företag via Nercia hittar en person som saknar formell utbildning men vars arbetslivserfarenhet och personlighet passar som handen i handsken. Då löser Nercia relevant utbildning, berättar Rickard.

– När vi rekryterar är personens egenskaper väldigt viktiga. Vi utgår från en värdegrundsstyrd rekrytering, vilket betyder att vi vill matcha personer och företag som har liknande värdegrunder. På så sätt får man en bra matchning vilket skapar långsiktighet. Om vi till exempel rekryterar en produktionschef så är det möjligt att vi har två-tre kandidater kvar på slutet, där en har tidigare erfarenhet från en liknande tjänst och den andra är en arbetsledare som vill ta nästa kliv. Då vill vi att kunden ska kunna välja arbetsledaren om det är rätt person. I det fallet så bygger vi på med de utbildningar som behövs.

Det här, menar Rickard, möjliggör för Nercias kunder att titta mer på personen och inte bara ifall de har “rätt akademisk utbildning”. Man menar att personen är viktigast, annars blir rekryteringen kortsiktig. Samma filosofi går igen när man bemannar.

– Inom industri till exempel, en av våra inriktningar, så kanske det inte alltid finns färdigutbildad produktionspersonal. Då kan vi utbilda till exempel nyanlända som inte har kommit in på arbetsmarknaden men har jättebra meriter. Om vi ska bemanna med en servicetekniker så kan vi hitta en duktig mekanikmontör, elektronikmontör och bygga på med rätt kompetens. Givetvis utan kostnad för kunden. Vi har hyrt ut säljare som under bemanningsuppdrag får gå vår key account-utbildning. Bemannar vi med inköpare så utbildar vi dem kanske i lean logistik-inköp. Vi stärker kompetensen hos de konsulter vi har anställda och uthyrda.

Det långsiktiga målet är att Nercias kunder ska vilja anställa personalen de hyr in, att Nercia ska fungera som en “personalmäklare”.

 

Ni arbetar även med interimbemanning, vad kan du berätta om det?

– Vi har över 100 utbildare hos oss på konsultbasis, som alla är experter på sina ämnen. Dels använder vi dessa konsulter som utbildare, vilket ställer krav på dem att vara up to date, men det ger oss också möjlighet att hyra ut till exempel en HR-chef för en kortare period, förstås även för längre eller på heltid.

 

Hur ser konjunkturen ut för bemanningsbranschen?

– Vi har ett jättebra år, det är snarare svårt att hitta den rätta tillgängliga kompetensen idag. Vissa yrkeskategorier finns det få av redan från början och många är nöjda på sina jobb. Nuförtiden talar vi med våra kunder om att det är viktigt att bygga och vårda sitt varumärke, det kan avgöra om man får många eller få ansökningar till en tjänst. Varumärket har fått större betydelse, tillsammans med de kollegor man har och vilka möjligheter till utveckling som finns. Har man de bitarna så är man kvar på företaget även om man har ”tråkiga” arbetsuppgifter. Vi kan inkludera just utbildning i våra avtal – då får våra kunder goodwill när de anställda skickas på utbildning och det är i sin tur ett mervärde vi kan erbjuda som rekryteringsbyrå.

 

Hur länge har du varit på Nercia?

– Sedan 2012, jag var med och startade upp verksamheten. Jag arbetade för en annan aktör i branschen innan men det som fick mig att byta till Nercia var att jag såg att kombinationen av bemanning och utbildning var en jättemöjlighet, både för oss, för de vi anställer/rekryterar samt våra uppdragsgivare.

 

Hur stora är ni i Örebro?

– Vi omsätter omkring 23 miljoner och har strax över 50 anställda uthyrda konsulter på uppdrag, vi tappar så klart anställda då och då eftersom de övergår i anställning hos kundföretagen. Sedan gör vi mycket rekryteringar där vi sköter rekryteringsprocessen men inte blir arbetsgivare. Vårt främsta värdegrundsord är “relation” och vi arbetar hårt för att man som anställd ska känna närhet till mig och till sina medarbetare. Planen är fortsatt tillväxt och har en tydlig vision som vi arbetar mot. Vi konkurrerar inte med prisbild utan med kvalitet och ett mervärde genom de olika tjänsterna vi kan erbjuda eftersom vi även har en ren utbildningsverksamhet vid vår sida.

(Visited 3 times, 1 visits today)

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nollnitton online
Tö_nyhetsbrev
Nojesguiden
Tö_nyhetsbrev
Nollnitton online banner

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.