Svårt att rekrytera för motorbranschen


Posted 6 månader sedan in Näringsliv

Caj Luoma på transportföretagen

Från 2018 till 2020 kommer motorbranschen i Örebro att behöva rekrytera 270 personer, merparten tekniker men även kundmottagare och planerare, bilskadereparatörer, mekaniker, arbetsledare, bildelschefer med flera.

 

Det är dock inte helt lätt visar rapporten ”Tempen på motorbranschen” som är framtagen av Transportföretagen. 68 procent av företagen i Örebro län uppger att de det senaste året misslyckats med att rekrytera de medarbetare de söker.

– Kvalitet driver rekrytering. Fordons- och transportprogrammen behöver förbättras för att dels attrahera elever och dels matcha den kompetens som efterfrågas av företagen. Här är det viktigt att skolan, branschen och beslutsfattare samverkar, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

För att lösa bristen på rätt medarbetare vill man se att platserna inom vuxenutbildningen ökas och utvecklas på området, samt att det görs en större satsning på arbetsmarknadsutbildningar för att möta behovet från motorbranschen.

– Det ska vara möjligt för vuxna att kunna karriärväxla. Det är som vi ser det en nödvändighet för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. För att detta ska fungera fullt ut måste både staten och kommunerna i landet satsa på regionala resurspersoner som kan bygga upp och utveckla dialogen mellan utbildningssystemet och det regionala näringslivet. Där har vi en lång sträcka framför oss, avslutar Caj Luoma.

De yrkesgrupper som har varit svårast att rekrytera är tekniker, mekaniker och plastreparatörer medan det bland fordonslackerare, bilskadereparatör/bilplåtslagare och mekaniker har varit svårast att hitta medarbetare med rätt yrkesutbildning. Till detta kommer behovet av rätt yrkeserfarenhet. Motorbranschen behöver också fler kvinnor, i Örebro län utgör kvinnorna endast 3 procent av branschens anställda.

 

(Visited 31 times, 1 visits today)

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Ready Bet Win MPU 2019
Örebro vinmässa 2019 MPU
Nojesguiden
Nollnitton online banner

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Skip to toolbar