Vilka är nycklarna till framtidens kompetensförsörjning?


Posted 2017-04-19 in Näringsliv

Imorgon är nu
Nollnitton online banner

Vad krävs av dagens företagsledare? Satsar vi på rätt saker, och framför allt, satsar vi på rätt personer? Hur tar vi bäst till vara på kompetensen som redan finns i våra företag? Det var några av frågorna som florerade under Ledarskapsdagen på Frimis Salonger den 4 april.

 

Svante Randlert, business and people advisor på Academic Work, drog igång dagen med en energisk föreläsning där huvudbudskapet till de samlade ledarna var att utmaningen idag är att attrahera, engagera och utveckla rätt människor. Samtidigt står de inför en annan stor uppgift. Fram till år 2025 kommer var tredje svensk löntagare att gå i pension, vilket i sin tur resulterar i ett enormt kompetensbortfall som man på något sätt måste hantera.

Idag fokuserar företagsledare ofta på hur viktigt det är med nöjda kunder. Men samtidigt som man inte ska underskatta kundnöjdheten finns det en annan faktor som är ännu viktigare att ta hänsyn till.

– Engagerade medarbetare är viktigare än nöjda kunder. Det är styrkan i relationer mellan människor som är avgörande för tillväxten.

Svante delade med sig av två nycklar till hur man skapar engagerade medarbetare: uppfattad tydlighet och avsänd energi.

– Företag som jobbar med de här sakerna får den mest engagerade personalen.

Han berättade också att en felrekrytering kostar i snitt 700 000 kronor och att många företag därför lägger mycket krut på själva rekryteringsprocessen. Däremot glömmer de bort att man måste fortsätta att attrahera, engagera och utveckla den nyanställde genom hela anställningen.

Vad gäller rekrytering menar Svante att man kan lära mycket av fotbollslaget IFK Norrköping. När Janne Andersson, numera tränare för svenska herrlandslaget i fotboll, kom till IFK Norrköping implementerade han en framgångsrik rekryteringsmodell. Han konstaterade att klubben inte hade råd att attrahera spelarna med störst kompetens och satsade istället på de som passade in i kulturen. Så länge spelarnas värderingar stämde överens med klubbens kunde klubben stå för kompetensutvecklingen.

– Det här är något fler företag behöver titta på. Det är ingen slump att de företag som går bäst idag heter exempelvis Google och Ikea. De är tydliga exempel på kulturföretag.

 

Janne Anderssons satsade framgångsrikt på ruta 2.

 

Som avslutning uppmanade han alla att gå tillbaka till sina kontor och se över hur man skriver sina platsannonser. Idag innehåller de för mycket fakta och alldeles för lite om företagets kultur.

– Det som skiljer företag åt är kulturen, så ta med det i er nästa platsannons. Hälften av det som står i en platsannons idag kan man ta bort. Volvo är ett exempel på ett företag som har förändrat sina annonskampanjer så att de ska sälja på känslor istället för på fakta. Fakta informerar, känslor säljer. Det gäller även platsannonser, avslutade Svante Randlert.

Fler fotbollskopplingar blev det när KIF Örebros ordförande Charlotta Nordenberg intog scenen och delgav sina tankar om ledarskap i ideella organisationer. På det området är den stora knäckfrågan hur man skapar engagemang hos medarbetare som inte får betalt. Ett av Charlottas främsta tips var att se till att de utanför planen känner sig lika viktiga som de på planen.

Gregor Zubicky vände på alla idéer om att hierarkiska organisationer skulle vara förlegade. Som konstnärlig ledare för Svenska Kammarorkestern ser han det som direkt nödvändigt att ha en hierarkisk organisation.

– Annars funkar det inte för oss, slog han fast och tillade lite skämtsamt att utmaningen för honom ligger i att övertyga de andra om att han har rätt.

Sist ut bland föreläsarna under en fullspäckad ledarskapsdag var Pia Gideon, styrelseproffs med erfarenhet från bland annat Ericsson, Metria och Klövern. Hon talade om utmaningarna med att sätta ihop engagerade team.

– Ett bra team förutsätter tålamod, tolerans och tillit. Det ger nyfikenhet.

Pia uppmanade också till att våga satsa på olikheter när man sätter ihop sitt team. Det är inte heller speciellt viktigt att teamet behöver dela precis alla värderingar.

– Välj de som är viktiga för teamet, sa hon.

En annan viktig lärdom Pia fått genom åren är vikten av att lära känna sig själv när man tar en ledarroll. Är du medveten om när du går i försvarsställning är det en bra lärdom eftersom du annars, som hon själv uttryckte det, ”lätt blir kidnappad av din emotionella reaktion”. Det skapar rädsla som snabbt leder till bristande effektivitet.

 

Pia Gideon talar om critters och smart tribes.

 

Pia fortsatte med att förklara att medarbetarna i ett team kan delas in i två grupper beroende på hur ledarna agerar: critters och smart tribes. Critters uppstår bland annat av oklara strategier, förluster och konflikter. Kännetecknande för critters är att de överdriver problem, tappar perspektiv och förlorar sin briljans.

– I situationer med mycket press och stress blir du en dålig version av dig själv. Vi fastnar i ett critter-läge när vi går in i gamla beteenden.

Smart tribes är däremot nyskapande, vågar ta risker, har en högre tillit och etablerar lättare en samsyn av nuläget. Därför blir engagemang och motivation nyckelfaktorer för att skapa det bästa möjliga teamet.

– Motiverade team vill förstå helheten och bidra till något stort, avslutade Pia Gideon.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Imorgon är nu

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.