Nethouse i ny skepnad


Posted 2016-08-22 in Näringsliv

Casinotopp banner

Nethouse flyttar till nytt kontor och organiserar om. Vi träffade nyblivna vice vd:n Fredrik Stenman och likaså nyblivna kontorschefen Carina Åstrand för ett samtal om läget och framtiden.

 

Det är stort, det ligger i Drottningparken – mellan Örebros nya skatepark och Södermalmsplanrondellen – och det är fullt av IT-experter. Vi talar som ni troligtvis redan har gissat om Nethouse nya kontor, där de med sina drygt hundra medarbetare fyller två av våningsplanen. Vi åkte dit för att träffa Fredrik Stenman och Carina Åstrand.

– Koncernen är mitt uppe i en omstrukturering, Hittills har vi varit ett antal fristående bolag inom en koncern och nu kommer vi att bli mer ett bolag som har olika kontor, där det finns gemensamma affärsområden och funktioner. Det har inte varit lika tydligt tidigare, säger Fredrik.

Nethouse ägs till 80 procent av Peridot Group och till 20 procent av Nethouses medarbetare, och har kontor i Borlänge, Linköping, Stockholm och Örebro. På respektive ort finns dotterbolag där själva verksamheten bedrivs. I och med omstruktureringen av Nethouse försvinner vd-rollerna på de lokala bolagen och ersätts av kontorschefer. Fredrik går i samband med detta till en ny tjänst som vice vd för Nethouse, med ansvar för kontorscheferna och för affärsutveckling. I Örebro lämnar Carina sin roll som konsultchef för att istället bli kontorschef.

– Det vi får nu som vi inte har haft tidigare är en gemensam affärsutvecklings-, försäljnings- och leveransorganisation för hela Nethouse, berättar Carina.

I det här arbetet är givetvis både Fredrik och Carina högst inblandade.

– De som leder föregår med gott exempel och där ingår att arbeta med utveckling av kunder och affärer; har vi inga kunder så finns vi inte, säger Fredrik.

Hur affären ser ut för Nethouse varierar mellan de olika kontoren beroende på hur marknaden ser ut på respektive ort, samt satsningar på vissa specialistområden som till exempel Business Intelligence.

– Vi vill arbeta nära kunden och bygga långsiktiga relationer med fokus på att skapa nytta med hjälp av IT och digitalisering, och det gör vi på olika sätt, säger Fredrik.

Nethouses affärsmodell balanserar på tre ben: Consulting, Solutions och Sourcing. Consulting är ungefär vad det låter som – en kund behöver hjälp av en eller flera IT-specialister under en begränsad tid. Solutions är när Nethouse har i uppdrag att nyutveckla eller proaktivt förvalta och vidareutveckla olika typer av system och/eller infrastruktur

– Vi tillhandahåller de olika kompetenser som behövs och skriver avtal med kunden på lång sikt. Här kan vi hjälpa kunden med både systemutveckling och drift i ett nära samarbete, berättar Fredrik.

Vid sourcing förbinder Nethouse sig att ta ett ansvar på en överenskommen nivå åt en kund, till exempel att vissa system alltid ska vara i drift, att det ska finnas support under vissa tider på dygnet, eller att man ska kunna ringa in teknisk kompetens när det behövs.

– Ett exempel är att kunden har behov av övervakning dygnet runt, året om och att Nethouse vid problem ansvarar för att få igång systemet så fort som möjligt. Det är säkert och ekonomiskt fördelaktigt eftersom kunden slipper bygga upp en egen supportorganisation och teknisk expertis. Vi har en mängd avtal igång där vi säljer sourcing i form av fasta tjänster, berättar Fredrik.

Ett område som Carina och Fredrik känner starkt för är branschens framtida kompetensförsörjning, att se till att Nethouse drar sitt strå till stacken. Flera av företagets konsulter undervisar på universitets- och yrkeshögskoleutbildningar och inom företaget finns grupper som är specialiserade på att ta hand om och lära upp nya medarbetare. Varje år tar man in praktikanter från Örebro universitets IT-utbildningar samt från IT-relaterade yrkesutbildningar, med målsättningen att kunna erbjuda en anställning efter avslutad utbildning. Till exempel brukar Nethouse erbjuda studenter som går sista terminen på Örebro universitets systemvetarprogram att komma och göra sitt systemutvecklingsprojekt, ”SUP:en”, där de jobbar i ett projekt som leds av erfarna konsulter på Nethouse. För att välja ut rätt studenter får de genomgå en seriös rekryteringsprocess, där man söker efter personer som passar företagskulturen och visar potential tekniskt och konsultmässigt.

– Vi vill vara med och ta ansvar för nyrekryteringen i branschen. Om de som studerar på universitetet inte kommer ut till bra jobb så flyttar de någon annanstans och då har vi förlorat fördelen med att ha bra utbildningar i Örebro, säger Carina.

Hon fortsätter:

– Det här är en jättebra rekryteringsbas. Vi har ett team som leds av erfarna systemutvecklare som har specialiserat sig på att ta hand om och lära upp de nya som kommer in, och man märker att det blir ett gemensamt utbyte mellan erfarna och nyexade. Det händer mycket inom systemutveckling, det är en bransch i ständig förändring, så det gäller även för dem som har jobbat ett tag att hänga med. Det är inte kostnadsfritt att ta in praktikanter och att anställa nyexade och styrs man bara av kortsiktiga siffror är det lätt att välja bort det. Vi ser det istället som en investering, något som i längden bidrar positivt till företaget.

Nethouse arbetar aktivt med kompetensutveckling av medarbetarna. Två gånger om året anordnar man konferenser där alla medarbetare kan träffas. I år åker man till Kroatien i fyra dagar i månadsskiftet september-oktober. Förra året var man i Storhogna i Jämtland. Fokus under resorna ligger på att umgås, nätverka, och att utbyta kompetens.

Utöver det brukar företaget ha en gemensam vinterkonferens

– Den är lite kortare, en till två dagar. Ibland träffas alla tillsammans, ibland delar vi upp oss på olika ställen baserat på det intresseområde man vill fördjupa sig i, berättar Fredrik.

I Örebro har man även någonting som kallas Braindays.

– Det är fyra heldagar per år där vi samlar alla medarbetare på kontoret och sedan får de välja själva vad de vill göra den dagen. Det enda kravet är att det ska ha med innovation eller kompetensutveckling att göra, berättar Carina.

Nethouse_2Bland aktiviteterna nämner Fredrik projektanalyser, studiebesök hos kunder och att labba i nya ramverk. Några av företagets anställda byggde till exempel en realtidslösning för att följa Göteborgs kollektivtrafik utifrån öppna data, en lösning som sedan visades för kund. En annan gång fördjupade några utvecklare sig i Internet of things, och programmerade bland annat en sensor till kaffemaskinen som meddelar det interna chattsystemet när kaffet är nybryggt.

– Vi har sagt att ingen får sluta hos oss för att de är missnöjda med sin utveckling, det är ändå vår kompetens som är vårt levebröd. Kan man inte utvecklas så har vi gjort något fel, säger Fredrik.

Att man slutar på grund av bristande interna utvecklingsmöjligheter torde i alla fall inte vara så vanligt – både Carina och Fredrik är exempel på att det går alldeles utmärkt att utvecklas internt. Fredrik började på Nethouse som projektledare 2007 och blev vd för Örebrokontoret 2012. Carina kom in som systemutvecklare 2003, blev konsultchef 2012, och blir nu kontorschef. I Örebro har fem av de åtta nuvarande cheferna rekryterats inifrån, resten externt.

– Men det finns många sätt att utvecklas, det typiska är inte att bli chef. Att till exempel utvecklas till specialist inom sitt teknikområde är lika viktigt, om inte viktigare, för företaget, säger Carina.

Nethouse har en tanke om att “världen är större än kontoret vi är på” och med det i tankarna har man med liv och lust engagerat sig i sitt närområde.

– Nästan lite för mycket, säger Fredrik med ett leende.

Mycket är det i alla fall: Man stödjer Örebro konstskola med ett årligt stipendium på 20 000 kronor. Stöttar projektet Arbetsmarknadskunskap där kommunikatörer besöker skolor för att informera om hur arbetsmarknaden fungerar och att det finns många olika yrkesinriktningar. Stödjer universitetets IT-utbildningar och innovationssatsningar. Sponsrar ÖSK Fotboll och Kvinnohuset, och hinner utöver det med att backa upp både Kammarorkestern och puckelpist-stjärnan Anton Axellie.

– Samarbetet med Konstskolan är roligt. Eleverna får ställa ut sina alster hos oss och ha vernissage i våra lokaler i samband med utdelningen av stipendiet, berättar Carina.

Utöver den rena sponsringen så är Nethouse också engagerade i olika företagsnätverk. Team ÖSK, Businessmatch, Handelskammaren och olika IT-relaterade nätverk.

Företaget arbetar utifrån fyra nyckelord: Engagemang, kompetens, ödmjukhet och lönsamhet. De har funnits med från start och togs fram av företagets grundare Joakim Alkman.

– Värderingarna genomsyrar allt. Från första mötet, till medarbetarsamtal, lönesamtal, hur vi möter kunder och hur vi gör kundundersökningar. Nethouse-andan vilar över firman och är jätteviktig, jag försöker att leva efter den varje dag.

Idealkunden är ett medelstort till stort företag eller organisation som har ett komplext IT-behov, gärna med en kombination av verksamhetssystem och infrastruktur. Bland Nethouses kunder finns bland andra Securitas, EEL, Trafikverket, Transportstyrelsen och Kriminalvården.

– Att förstå hur verksamhet och teknik hänger samman är en av våra styrkor. Det gör att vi passar bra för kunder med verksamhetskritiska system. Vi gillar när det är lite svårt, säger Fredrik.

 

Hur skulle du beskriva Carina, Fredrik?

– Carina gillar kunder, är duktig på affärer och att utveckla medarbetare och hon är en lokalt stark förebild för Nethouse.

 

Carina, du går från konsultchef till att bli kontorschef – hur är du som chef?

– Jag gillar att jobba med ständig förbättring, av mig själv som människa och chef, av medarbetarna och av den verksamhet jag verkar i. Medarbetarna är jätteviktiga och alla har potential att utvecklas, det handlar om att möta dem där de befinner sig och skapa en plan framåt i den takt som passar just den medarbetaren. Jag vill vara en lyhörd och närvarande chef och lovar att alltid lyssna. Genom att utveckla människor utvecklas företaget.

 

Hur behåller man teamkänslan i ett stort företag?

– På Örebrokontoret arbetar vi mycket i team, dels för att vi vet att man som grupp blir effektivare och bättre och dels för att vi märker att medarbetarna trivs med det arbetssättet. I teamen arbetar vi efter agila principer. För dem som sitter ute som resurskonsulter har vi inte samma möjlighet att bygga teamkänslan i det dagliga arbetet, men vi ordnar gemensamma möten och aktiviteter regelbundet så att alla får möjlighet att träffa sina kollegor. Det gäller att hitta nya sätt, nya konstellationer, där man hittar det lilla i det stora på ett större företag. Varje medarbetare – och varje kund – är viktig för oss, avslutar Carina.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

SÖK

Ready Bet Win MPU 2019
Nojesguiden

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.