Vikten av övergång till cirkulär ekonomi

Text: Camilla Johansson
Posted 4 månader sedan in Leva & Bo, Näringsliv

cirkulär ekonomi
Casinotopp banner

I en nyligen utgiven rapport uppmärksammar Svenskt näringsliv den allt mer akuta klimatsituationen, och konstaterar att den starkt är kopplad till människans materialanvändning och konstaterar att näringslivet har en viktig roll att spela i en värld i förändring. En av lösningarna på problemen stavas cirkulär ekonomi.

 

Därför ser man nödvändigheten av en ökad omställning från linjära till cirkulära materialflöden. Man konstaterar i rapporten ”Cirkulär ekonomi för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige” att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg i arbetet för att sakta ned den globala uppvärmningen.

Rapportens författare, Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy hos Svenskt näringsliv, slår fast att samtidigt som den cirkulära ekonomin innebär nya affärsmöjligheter och affärsmodeller för näringslivet, men att det samtidigt kan innebära komplexa omställningsprocesser som förutsätter möjlighet att uppnå lönsamhet på nya sätt.

Rapporten slår fast att den cirkulära ekonomin kommer att förändra samhället, och att arbetet med den måste ha sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål i ett längre perspektiv – vilket inkluderar både näringslivets konkurrenskraft och ökad resurseffektivitet. Man framhäver också det nödvändiga i att ta hänsyn till olika branschers förutsättningar för en cirkulär ekonomi och att det därför är viktigt att beakta att olika lösningar och modeller behövs för olika branscher, material och produkter.

I ytterligare en rapport utvecklar Svenskt näringsliv ståndpunkterna om vad som behöver göras för att få en mer cirkulär ekonomi. Där beskrivs elva fokusområden med övergripande mål och förutsättningar för att lyckas för respektive område.

 

Casinobonus banner desktop

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.