Länets största gravfält med järnåldersgravar

Text: Ulf Hjelting Bild: Pressbild
Posted 2019-05-17 in Kultur, Näringsliv

järnåldersgravar
Casinotopp banner

Under hösten 2018 genomfördes en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält som finns vid Nalaviberg och Broby i Viby socken, väster om Hallsberg. Undersökningen gjordes för att rädda och tillvarata kunskap och föremål från flera skadade järnåldersgravar i kanten av gravfältet. Nu återvänder Arkeologgruppen och länsmuseet till platsen för att fortsätta arbetet.

 

Länsmuseets arkeolog Martin Edlund jobbar med att göra grävningarna publika för allmänheten, med visningar och skolverksamhet. Det kommer att erbjudas ”prova-på aktiviteter” för skola och grupper med möjlighet till att få se hur gravar undersöks, att prova arkeologens utrustning och att titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Gravfältet vid Nalaviberg och Broby består av mer än 200 synliga järnåldersgravar med runda och kvadratiska stensättningar, högar och resta stenar. Tidigare undersökningar av gravar visar att de innehåller brända ben, keramik från kärl och dräktföremål som kan dateras till både äldre och yngre järnålder. Under gravarna finns även härdar och kokgropar från andra gravar och boplatser.

Gravfältet ligger på en drumlinrygg med naturreservaten Broby, Nalaviberg och Oxaryggen. Inom naturreservaten finns även husgrunder, stenmurar och odlingsrösen, öppna ängs- och betesmarker med stora ekar och lövträd, hassel och ängsblommor samt ovanliga svampar och insekter.

Undersökningen utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

 

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
nya casino sidor
casino online utan svensk licens
Casino m svensk licens 20/21
Fairlån
Casino utan konto
Casino med Swish

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.