Medborgarjuristerna erbjuder fri juridisk rådgivning


Posted 2013-04-03 in Mer Läsning

Fri juridisk rådgivning för vem som helst. Det erbjuder Medborgarjuristerna, ett projekt som startades av Juridiska Föreningen på Örebro universitet. Vi tog kontakt med de nuvarande projektledarna Mattias Dacker och Catrin Pastwa för att få veta mer.

 

Berätta hur allting startade.

Mattias: Kör du!

Catrin: Vi är ett samarbete mellan Örebro kommun och Juridiska Föreningen på skolan. Det är en förening helt enkelt. Vi har nu hållit på i drygt två år och det går i korthet ut på att vi är ett gäng studenter som läser juridik, och vi hjälper folk helt enkelt. Vem som helst kan komma till oss med sina juridiska problem och få hjälp samtidigt som vi får praktisera våra kunskaper.

M: Det unika med vår tjänst är att den är gratis.

 

Hur stor är efterfrågan på era tjänster?

C: Hittills har vi haft fullbokat hela tiden. Men vi vill nå ut till fler.

M: Tjänsten är väldigt uppskattad av de som provar på den och det är många som kommer tillbaka och verkligen visar sin uppskattning.

 

Vilka är det som kommer till er, vad har de för problem?

C: Alla typer av människor egentligen.

M: Jag skulle säga att det är många äldre människor, och sen är det många från utsatta grupper som faktiskt inte har råd och som kanske inte litar på myndigheter. Många kommer från svaga grupper. Och då har ju vi lyckats lite med vårt syfte eftersom vi vill attrahera de här grupperna, speciellt de som inte har råd. Tjänsten är ju gratis så det är perfekt.

C: Sen kan man säga att det är många som kontaktar oss i ett inledande skede, för att få rådgivning. Juridisk rådgivning kostar i vanliga fall mycket pengar och de kanske inte vet om det är givande. Då kommer de till oss med frågor som: hur en juridisk process går till, har jag tillräckligt på fötterna, ska jag gå vidare med det här och kontakta en riktig advokat.

M: Där fyller vi en funktion. Vi kan bistå i det inledande skedet, vi kan råda dem att gå vidare till expertrådgivning.

M: De vanligaste fallen är familjerätt, testamenten, bodelning och skilsmässor.

C: Vi har även mycket asylfrågor. Det är en utsatt grupp som oftast inte vet vart de ska vända sig.

 

Många kanske inte har råd att få annan hjälp?

M: Nej precis, och då finns vi som enda alternativ. För de som verkligen inte har råd.

C: Varje rådgivning är en halvtimme, och är det så att vi inte hinner eller de inte har tillräckligt med underlag så bokar vi bara in en ny tid. Vi har väldigt många som återkommer kontinuerligt som vi även följer upp. Det är mer än rådgivandeverksamhet, vi är också ett stöd för många som bara vill prata av sig. Vi fyller dubbla funktioner.

M: Vi har inga problem med det, att även ge psykologhjälp. Det är givande för oss också.

 

Vad finns det för krav på er och era kunskaper?

C: För att bli rekryterad måste man minst vara inne på den femte terminen utav nio. Så att det finns en baskunskap.

M: Det här har egentligen ingenting med utbildningen att göra utan är ett frivilligt projekt som vi gör vid sidan av.

 

Blir det ofta fel?

C: Vi kanske ska understryka att vi är studenter och inte färdiga jurister och vi är noga med att framhålla att det kan bli fel även om vi gör vårt bästa för att det inte ska bli det.

M: Men det blir sällan fel, vi har kommit långt i utbildningen och har baskunskaperna med oss. Är det något vi är osäkra på så kan vi ta reda på det. Det blir sällan problem med felaktig rådgivning.

C: Det som är så bra med systemet som vi har, är att vi får in frågorna i förväg så att vi har tid att förbereda oss. Sen så är det människor vi jobbar med så det kan alltid dyka upp oväntade saker.

M: Det är väldigt nyttigt för oss att få använda det teoretiska i praktiken och jag är övertygad om att det är en nyttig och uppskattad tjänst för de som kommer till oss också.

 

Vad har ni fått för respons?

C: De flesta har varit väldigt nöjda.

M: När någon ringer och avbokar så brukar de säga: jag är väldigt tacksam för att ni finns, det ni gör är något väldigt bra.

M: Folk kommer tillbaka, för att det har gett dem något.

C: Det är klart att det har funnits människor vi inte kunnat hjälpa, det är baksidan av myntet egentligen. Man blir väldigt känslomässigt engagerad i sina klienter och är det så att man inte kan hjälpa dem på det juridiska planet så är det påfrestande. Man gör så gott man kan för att hjälpa och bistå.

 

Finns det medborgarjurister överallt?

M: Inget jag känner till, men det finns ju varianter.

C: Det finns en väldigt vanlig tjänst över internet där de ger juridisk rådgivning. Men det är absolut inte samma sak, då träffar man ju inte folk på riktigt.

M: Det blir bara skriftlig kommunikation.

C: Ja, och det kan vara svårt speciellt om klienten inte förstår allt man skriver.

M: Man känner en helt annan tillit när man träffar personen ansikte mot ansikte. Och litar mer på ett svar från den personen. Däri ligger det en styrka att ha muntlig rådgivning gentemot enbart skriftlig.

C: Många som kommer till oss är återkommande och träffar alltid samma rådgivare och bygger upp ett förtroende. Det är bra relationsmässigt och tidseffektivt.

M: Det är en win win-situation både för klienten och för oss.

 

Medborgarjuristerna

* Kommunen bidrar med lokaler och klientbokningar.

* Rådgivningen sker på Örebro stadsbibliotek på torsdagar mellan 16.30 och 18.30.

* Tidsbeställning för juridisk rådgivning görs hos Medborgarkontoret. Läs mer på Örebro kommuns hemsida.

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
ÖSK-arkivet
Norges Casino

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.