Fredrik Forsberg är näringslivsdirektör


Posted 2016-11-01 in Näringsliv

Casinotopp banner

Från ett företag med 97 000 anställda till en kommun med strax över 12 000. Förvisso var det några steg däremellan, men dem kommer vi till. Fredrik Forsberg är ny näringslivsdirektör på Örebro kommun och vi har givetvis träffat honom.

 

I slutet av september presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner där man mäter 18 olika faktorer som påverkar företagare. En relativ lista kommuner emellan, vilket därmed betyder att man kan få en sämre placering på listan även om man har blivit bättre under året (givet att andra kommuner har förbättrat sig mer). Solna behöll sin förstaplats, medan Örebro klättrade till 112:e plats, femton placeringar bättre än året innan.

När jag träffar vår nytillträdda näringslivsdirektör Fredrik Forsberg så är det ett givet första samtalsämne. Han menar att Svenskt Näringslivs-rankingen är bra, just för att ge kännedom om hur Örebro ligger till i förhållande till andra kommuner. Den kompletterande mätmetoden Nöjd Kund-index är också en viktig måttstock för att mäta kommunens service till företag och kommunen använder framför allt NKI inom livsmedels-, industri-, bygg- och fastighetsbranschen.

Fredriks avdelning består inklusive honom själv av åtta personer, som arbetar med Business Region Örebro, landsbygdsfrågor, och näringsliv. “Det är ingen enorm organisation, men vi får mycket uträttat”, berättar han.

Huvudspåret för Fredrik och hans kollegor är Näringslivsprogrammet, som togs fram under 2015. Det består av fem fokusområden.

– Vi ska arbeta som den regionala motorn, vilket även involverar Business Region Örebro, i frågor som till exempel kompetensförsörjning, kommunikation och infrastruktur. När det gäller det förstnämnda så har jag börjat få en förståelse för hur bred och komplex situationen är. Det är många parter som ska samverka. Vi har universitetet, Örebro kommun i sina olika roller, Cityakademin, Vuxam, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen – där ser jag att vi spelar en central roll med att just skapa samverkan. Sen är det ökad integration, en jätteviktig fråga. Det gäller att få in de nya svenskarna, de nyanlända, in i arbetslivet.

– Den tredje biten är service- och myndighetsutövande. Dels den service vi erbjuder företagarna exempelvis i form av e-tjänster, men även serveringstillstånd, bygglovstjänster, mark- och exploateringstjänster. Vi måste jobba aktivt med att förstå vad företagarna vill ha, hur vi ska förbättra befintliga tjänster och vilka nya vi behöver utveckla. Här ligger vi högt på Svenskt Näringsliv-rankingen, och det ligger mycket arbete bakom det.

– Den fjärde biten är innovativa miljöer: innovation och entreprenörskap. Som delägare i Alfred Nobel Science Park har kommunen en strategiskt viktig position i att driva på för att ta parken vidare till nästa steg. Här jobbar vi tätt med Karlskoga kommun, Region Örebro län och universitetet.

– Det femte benet är infrastruktur och kommunikation. Just nu är snabbtåget Oslo-Stockholm hett. Det skulle innebära väldigt mycket för oss om det gick snabbare att resa till Oslo, Karlstad och Stockholm. Vi skulle få en helt annan in- och utpendling till Örebro. Regionen skulle bli ännu attraktivare utifrån flera aspekter: fler rekryteringsmöjligheter, stärkt besöksnäring och närhet till kunder för företagare.

Fredriks första jobb var som säljare inom skogsindustrin.

– Jag tycker om människokontakt, har spelat fotboll i många år, tycker det är kul med lagspel och sammanhållning. Försäljning är ett utvecklande och stimulerande sätt att träffa människor på. Försäljning finns med i allt du gör.

Ledarskapsbanan kom han in på för ungefär tio år sedan, när han fick sitt första vd-jobb på Alstom Power. Han har gått ledarskapsutbildningar i de olika bolag han har verkat inom, men genom Alstom Power fick han även möjlighet att genomgå det internationella ledarskapsprogrammet INSEAD, som hölls i Singapore och Paris under en månad.

– Alstom Power, ett bolag med 97 000 anställda, väljer varje år ut 200 personer som får gå programmet och jag var en av dem. Det var enormt kul.

fredrikforsberg_2Fredrik tillbringade fem och ett halvt år på Alstom Power och gick från att vara vd i Västerås till att bli vd för Norden, och sen erbjuden jobb i Schweiz med ansvar för tretton lokalkontor med en sammanlagd omsättning på två miljarder kronor.

– Då kände jag verkligen “nu har jag nått toppen”. Det var fantastiskt kul men otroligt krävande. Det var ett stort ansvar, men jag gillar ju det.

Att arbeta med tretton lokala chefer med olika nationaliteter och värderingar var en utmaning.

– Det sporrade mig. Jag lärde mig otroligt mycket och fick en förståelse hur djupt rotade de kulturella värdena är. Människor har olika uppväxter, erfarenheter, och synsätt – och det gör att man måste ha ett större perspektiv på individen när man arbetar som chef, och inte rusa in i beslut. Det känner jag är en styrka när jag kommer in även i den här organisationen.

 

Du har bytt sida och perspektiv, från europeisk företagsledare till lokal “företagsmöjliggörare”. Hur känner du inför det?

– Jag som person tycker att det är otroligt kul. Örebro är min stad, jag älskar den här staden, och trots att jag har jobbat utomlands och varit borta från stan har familjen alltid bott kvar. Det är förbaskat kul att få den här tjänsten och kunna vara med och påverka stadens utveckling.

 

Du valde att ta en tjänst på Inkubera för något år sedan. Var familjen en bidragande orsak till att du sökte dig till Örebro?

– Absolut. Jag ville få lite mer lugn och ro, kunna vara mer hemma och få mer tid med familjen än vad jag har haft de senaste tio åren. Att komma till Inkubera var ett val jag gjorde för att få lite mer tid hemma och samtidigt få jobba med saker jag brinner för, som entreprenörskap och innovation.

 

Vad har du gjort de första veckorna som näringslivsdirektör?

– Jag har satt mig in i näringslivsprogrammet, verkligen studerat det, och även gått en fyra veckors introduktion där jag har fått lära känna personerna här i rådhuset: ledningsgruppen, styrgruppen, politikerna. Det har varit ett bra och genomarbetat introduktionsschema. Efter det får man stå på egna ben. Jag har försökt skapa mig en bild av: vad vill jag göra framöver, vad är mina viktiga fokusområden och vad tror jag är mina utmaningar?

 

Fredrik Forsberg är inte politiker, utan tjänsteman anställd av Örebro kommun. Som sådan svarar han för att driva de frågor som politiken har gett Näringslivsavdelningen i uppdrag att driva.

– Vi ska exekvera de frågor som politiken identifierar som viktiga och strategiska. Jag tycker efter sex veckor, som relativt ny, faktiskt att den här organisationen är ganska snarlik en större organisation inom privat näringsliv. Jag är imponerad av den handlingskraft och beslutsamhet som man har i organisationen.

Många brukar, kanske lite slentrianmässigt, säga att det går trögt i offentlig förvaltning. Men Fredrik har en annan bild.

– Vi sitter i en jättestor organisation som ska bestämma i väldigt många frågor som berör extremt många människor. Det tar inte så mycket större tid än det gör i stora företag som arbetar med komplexa frågor.

Har han några hjärtefrågor? En sak kommer han tillbaka till flera gånger under intervjun: kompetensförsörjning.

– Jag vet hur svårt det kan vara att få tag på kompetens. De större företagen klarar sig alltid, det är de små och medelstora företagen som det är viktigast att underlätta för – för de står för tillväxten. Sedan brinner jag även för innovation och entreprenörskap, jag ser det som en viktig uppgift att möjliggöra för kommunens entreprenörer och småföretagare att utvecklas och stärkas.

 

Örebro är traditionellt en tjänstemannastad, något som kanske har varit en fördel när ekonomin svänger mer mot tjänster snarare än industri?

– Jag kommer från tillverkningstunga industrier och jag tror att vi har plats för fler tillverkningsföretag. Men det är sant att vi har en övervägande tjänstemannasituation i Örebro, det är positivt och skapar attraktionskraft tillsammans med universitetet. Jag är glad att vi har fått civilingenjörsutbildningar, det kommer att leda till arbeten och gör att vi kan positionera oss bättre mot tillverkningsindustrin. Det är viktigt att en stads arbetsmarknad är mångdiversifierad, vilket jag tycker att den är i Örebro. Som förvaltningsstad står till exempel Örebro sig väl, många företag och myndigheter har sina säten här. Vi är också en bra placering för ett logistiskt nav. Vi har fått hit till exempel XXL Sport och Würth, och flera andra aktörer visar intresse. Från Örebro når man 6,5 miljoner människor inom en 30-mils radie, med flera internationella flygplatser och bara 24 mil till Oslo. Vi har bra förutsättningar.

 

Vad är Örebro inte så bra på?

– Vi behöver arbeta mer med innovationsbiten och ge de innovatörer och entreprenörer som finns där ute möjlighet att utvecklas. Där har vi förbättringspotential. Vi har ett uppbyggt nätverk men vi kan göra det ännu bättre och tydligare för de entreprenörer som kommer till oss.

 

Är du en samarbetsperson?

– I allra högsta grad. Oavsett roll har jag alltid tyckt om att jobba i team, att arbeta i samsyn mot ett gemensamt mål. Här på kommunen har vi väl definierade mål, det är viktigt och väldigt positivt. Annars vet man ju inte vart man ska.

 

Hur är det att arbeta under en delad majoritet?

– Jag får en uppfattning om att man har väldigt mycket samsyn i saker och ting, man sköter det väldigt professionellt på det sättet. Vi har en väldigt driven politisk organisation med tydliga mål, som vilket företag som helst.

 

Vem är din chef?

– Det är kommundirektören, Anne Andersson. Jag känner att jag har ett klart mandat från henne. Vi har en långsiktig översiktsplan som vi utgår ifrån och arbetar långsiktigt, välstrukturerat och målinriktat. Men Näringslivsavdelningen är en liten enhet och beroende av att samarbeta med andra, för att vi ska kunna nå våra mål så måste det ske genom samverkan. Det gäller att samarbeta med den interna organisationen, göra dem delaktiga i hur näringslivsprogrammet ser ut och vad som är viktigt utifrån det. Och givetvis även samarbeta med näringslivet – där ska vi skapa mer dialogmöten, mer arenor, fler forum.

 

Vad gör du för att rensa hjärnan? Du får inte säga “umgås med familjen”.

– Jag åker mycket mountainbike, har kört Mountainbike-vasaloppet och Bergslagsloppet. Det är jättekul. Det rensar hjärnan samtidigt som man får frisk luft och motion, det är en perfekt kombination. Sen tycker jag om att gå på fotboll och hockey, när möjlighet finns.

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
Norges Casino banner desktop
Forbrukslan banner desktop
Svensknätcasino-desktop_banner
casino online utan svensk licens
Casino m svensk licens 20/21

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.