Kaisa Edenvik håller i Företagarna i Örebro län


Posted 2016-11-16 in Näringsliv

På ett kontorsrum i Karlskoga sitter Kaisa Edenvik, regionchef för Företagarna i Örebro län. Det är inte jättevanligt – normalt för Kaisa är snarare en dag av företagsbesök, arbetsluncher och nätverkande. Den här dagen är hon dock på plats på kontoret för att ta emot mig.

 

I samma hus sitter Möckelnföretagarna, vd:n för Karlskoga näringsliv och turism, samt turistbyrån.

– Frågar du dem så ser de mig aldrig. När jag är här så sitter jag mest på mitt rum och jobbar. Jag äter sällan lunch själv, men oftast med företagare, journalister, och beslutsfattare. Jag är mycket ute bland medlemsföretag eller träffar andra organisationer och beslutsfattare, och jag träffar och besöker hellre än att ta emot besök på kontoret.

Stora delar av arbetsveckorna tillbringas dessutom i Örebro. Företagarna samarbetar med Nyföretagarcentrum och Kaisa disponerar en kontorsplats där. Kaisa är dock noga med att påpeka att fokus för henne och Företagarna inte bara är Örebro utan hela regionen.

– Det innebär att vi jobbar med den lilla företagaren, frågor som rör att äga, driva och starta företag och även med frågor som stimulerar utveckling och möjliggörande. Jag är i Örebro merparten av min tid, men det passar bra att vi har vårt kontor i Karlskoga. Det är den näst största staden i både Örebro län och i Värmland.

Kontorets placering verkar kanske strategiskt vågat, men det är högst genomtänkt.

– Det finns som alltid för- och nackdelar, men med utgångsläget från Karlskoga har jag närhet till flertalet av länets småkommuner, och det regionala perspektivet är viktigt. Totalt har vi fler medlemmar spridda i hela länet än i Örebros stadskärna. För att förstå vår regions struktur och styrkor är det viktigt att stödja både tjänstesektorn och våra tillverkningsföretag för utveckling, etableringar och behålla kompetenser med rätt arbetskraft.

– Karlskoga, Nora, Lindesberg är några av våra kommuner där tillverkning är av stor vikt, med spetskompetens på orterna. Vi har Hallsberg som en viktig järnvägsnod. Vi har stora lagerhanteringar och geografiskt centra för skogsindustri. Tittar man på företagande och entreprenörskap så har vi många avknoppningar och god samverkan i hela länet inom dessa stora segment, likaså har vi turistnäringen som växer. I Örebro har fantastiska företag, universitet och regionsjukhus som växer. Jag önskar trots allt större samverkan av beslutsfattare och att färre in pissade revir. I ett regionalt perspektiv har länet unika möjligheter för utveckling och tillväxt.

20161103-Kaisa Edenvik-MarknadMen, Företagarna, vad är det? Kaisa berättar att organisationen står på flera ben.

– Dels är vi Sveriges och Örebro läns största företagarorganisation, oberoende politisk färg. Fyra av fem jobb skapas i ägarledda företag. Vi är ett land med idéer och vilja, men ofta finns byråkrati och onödiga regleringar som sätter käppar i hjulen för entreprenörer som vill leva sin dröm. Det är för dem vi arbetar för. Personer som vågar satsa på något de tror på. Därför ser vi på Företagarna det som vår viktigaste uppgift att verka. Det behöver bli enklare att driva företag i Sverige, därför driver vi opinion.

Idag har Företagarna i runda tal 50 000 medlemmar varav 1 100 medlemmar i Örebro län, samt ett flertal branschförbund kopplade till sig. Något som ger direktlinjer till maktens korridorer i Stockholm. Bakom det stora medlemsantalet finns en medveten lokal satsning av organisationen. I Örebro län har Företagarna sex lokalföreningar med lokala styrelser och förtroendevalda i kommunerna.

– Sedan har vi ett regionbolag som jobbar med de övergripande frågorna och är länken mellan huvudkontoret i Stockholm och våra lokala föreningar. Vi väldigt decentraliserade.

Företagarna har också ett stort affärsnätverk med avsikt att generera fler affärer och kontakter för medlemsföretagen.

– Vi är unikt starka med återkommande frukostmöten och lunchmöten varje månad på flertal platser i länet. Vi har också många fina medlemsförmåner som uppskattas av många.

– “Utan entreprenörer stannar Sverige”, säger Kaisa med ett leende.

Kaisa listar de regionala frågor som hon tycker är viktigast just nu.

– Det är många regionala frågor som ligger på mitt bord, till exempel ombyggnationen av Trädgårdsgatan med sträckan Stortorget – Engelbrektsgatan. Det är en lokal, men även regional, fråga som självklart påverkar cityhandeln och företagare i stan, men även pendlare utifrån orterna som inte har möjlighet att cykla. Det finns säkert en genomtänkt framtidsplan och vision som vi behöver lyfta med våra politiker för kommunicera ut. Det är en viktig fråga som vårt näringsliv berörs av.

En annan fråga är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft. Att det är svårt att hitta rätt kompetens är en röd tråd inom många branscher.

– Vi vet att detta är ett tillväxthinder för många företagare. Kompetensen finns men det krävs attraktiva boenden, fritidssysselsättningar och skolor för inflyttning av arbetskraft och nya familjer. Men glädjande har flertalet av länets kommuner planlagt för nybyggnation och är redan igång.

– Vi jobbar också med att stärka våra regionala och lokala företagare kunskapsmässigt. Alltifrån digitaliseringen till hur de får in sina kunder, vart de syns, vilka komplement som finns.

– Sen är det även ägarskiftes- och generationsskiftesfrågor där vi bollar och samverkar med Almi. Vi ser också att fler och fler företagare efterfrågar hjälp med affärsutveckling och internationalisering.
Kaisa får mycket input från de lokala Företagarna-representanterna, som ger henne det regionala perspektivet. Varje vecka har hon även videokonferens med de övriga sjutton regioncheferna i landet.

 

“Det är i de små och medelstora företagen jobben skapas”, hör man ofta. Är det så?

– Man säger det därför att all statistik visar att de små och medelstora företagen är de som står starkast i lågkonjunktur. De säger inte upp personal, och de är många. Vi har stora företag på alla orter och de är jätteviktiga lokalt och vi ska vara oerhört måna om våra stora arbetsgivare. Tyvärr är många av dem inte svenskägda, och då blir självklart de små och medelstora företagen väldigt viktiga.

 

Hur hjälper ni till med rekrytering?

– Dels har vi vårt eget nätverk som man självklart kan vända sig till. Sen har vi många bra aktörer som jobbar med rekrytering bland våra medlemmar. Vi jobbar även med AF. Oftast är det företagarna själva som kontaktar oss för att de söker personal. Men det kan även vara att någon som söker jobb hör av sig. Många jobb nuförtiden kommer ju via referenser och relationer.

 

Det gäller att ha rätt utbildning också.

– Ja, och en gemensam utmaning är att öka kunskapsnivån hos våra elever. Om vi exempelvis tittar på teknik och tillverkning. I länet har vi högteknologi, vi har universitet, regionsjukhus med forskning och med Karlskoga en av Sveriges ingenjörtätaste kommuner i landet samt ett fantastiskt Science Park. Hur kan vi ta vara på resurserna? Spelindustrin växer, vi kanske ska bygga upp ett centra för spelutveckling och ta inspiration från Skövde? Det gäller att bemöta kommande generationer och teknik och bevara den kunskap som vi besitter. Det jag vill understryka är vikten av samverkan av näringsliv och skola. Vi som organisation ser vinsten i kreativitet och entreprenörskap i tidig ålder som gynnar oss alla. Jag ser gärna ett samarbete med Tillväxtverket och en satsning av Region Örebro län för utveckling.

 

Innan Kaisa började på Företagarna arbetade hon tillsammans med Thed Björk, en av Sveriges främsta racingförare. Att bygga varumärke och driva team, samtidigt som att leverera resultat och bygga upp en budget via sponsorer och arrangera företagsevent var vardag.

– Tiden inom racingen blev framgångsrik med många stora företagsledare runt mig och det gick fantastiskt bra. Det var kanske inte alltid en klapp på axeln när man drev team som tjej, men en lärorik resa. Och när man lyckas är det extra roligt.

Men innan hon började arbeta med motorsport hade hon redan hunnit driva företag i tre år, samt läst ledarskaps- och entreprenörsprogram.
– Jag är egentligen näringsterapeut och är väldigt intresserad av kroppen och hur den fungerar. Jag utbildade mig på biomedicinska i Uppsala och pluggande i många år inom anatomi och fysiologi och sen vidare till marknadsekonom,

På Företagarna har hon varit regionchef i fyra år. Hon blev headhuntad och arbetade till en början halvtid, innan hon släppte racingen helt.

 

Vad vet du om Företagarna nu som du inte visste innan?

– Vi var medlemmar i Företagarna och gjorde samarbeten genom affärsnätverket – vi hade flera samarbetspartners i Företagarnas nätverk – men jag hade inte inblicken i vilken stor organisation det faktiskt är. Att vi gör samhällsnytta och inte bara är en intresseorganisation. Sen finns det mängder av medlemsförmåner. Inte minst gratis affärsrådgivning och juridisk rådgivning. Det är riktigt lyxigt. Det är bara att ringa till våra toppjurister som svarar på allt juridiskt inom företagande.

 

Hur ser du på relationen Örebro – resten av kommunerna i länet?

– Örebro län växer och det är superkul, men jag vill att ytterkommunerna växer i takt med Örebro. Det är jätteviktigt att vi har kvar arbetskraft i våra orter så att inte de små kommunerna utarmas. Det är även viktigt att vi har bra kommunikationer, både fiberutbyggnad och pendlingsmöjligheter.

 

20161103-Kaisa Edenvik-Marknad

 

Tidigare i höst arrangerade Företagarna, tillsammans med Möckelnföretagarna, affärsresan Expedition Säfsen, Heden & Jungander producerade och utfallet blev mycket lyckat.

– Efteråt gjorde vi en kortfattad enkätundersökning och 97 procent var nöjda. Under Expedition gjordes det verkligen affärer, vilket var vårt fokus för resan. Jag älskar när företagare nätverkar och affärer görs. Det känns som att vi öppnade upp affärskontakterna mellan Karlskoga – Örebro och vägen blev lite kortare åt båda hållen.

Deltagarna på Expedition skulle bland annat bestiga toppen på Säfsen, och kunde göra det på tre olika sätt. Stilenligt fick man välja mellan grönblå, röd, och svart väg upp till toppen. Kaisa valde så klart den svarta.

– Självklart, jag gillar ju utmaningar. Det fanns utmaningar i alla backar och jag är övertygad om att samtliga deltagare kommer att minnas den här dagen länge. Strålande sol, spelmän och gemenskapen på toppen går inte att beskriva med ord.

Om hon är nöjd med utfallet? Gissa.

– Vi är mer än nöjda, Vi kan alltid bli bättre och det ta vi med oss inför nästa års planering som redan har startat. Självklart är ambitionen att resan ska bli av igen nästa år igen.

På Företagarna trivs Kaisa väldigt bra, trots att hon är den enda anställda i länet.

– Man är ju med hela tiden. Jag får rapporter och omvärldsanalyser från Företagarna Sverige varje vecka, både internationellt, regionalt och lokalt. Men jag önskar att jag kunde hinna vara med på fler ställen. Det är bara jag som är anställd i regionen, för 1 100 företag.

 

Hur får du ihop det?

– Jag har väldigt bra support från vårt huvudkontor och har bra kontakt med övriga regionchefer i landet. Sen har vi fantastiskt bra förtroendevalda, duktiga styrelsemedlemmar i lokala föreningarna, vilket gör att jag kan arbeta mer regionalt. Det gäller att planera tiden väl, och att ladda batterierna i hemmiljö och genom träning.

– Jag är väldigt hemmakär. Jag träffar så extremt mycket folk och det är jättekul, jag älskar människor, men hemma med familjen är oslagbart och bästa platsen på jorden. Träningen ligger mig varmt om hjärtat. Jag är en hel del på gym, spelar golf på sommaren, åker skidor och mountainbike när möjlighet ges. Lagidrott är något jag alltid har hållit på och innebandy har varit min passion under väldigt många år ända fram till nu, då jag har valt att lägga av den här säsongen.

 

Hur står sig Örebro jämfört med jämförbara städer, tycker du?

– Jämfört med Karlstad så ligger Örebro långt före och jämfört med Västerås så ligger Örebro lite efter. Västerås ligger närmare Stockholm och många invånare pendlar mellan städerna. Under den senaste lågkonjunkturen förberedde de sig väldigt bra och ligger därför före oss när det gäller bostäder och näringslivsklimat. Men de har såklart utmaningar de också. Jag är övertygad om att Örebro är den stad som de andra städerna kommer att titta på om några år. Jag är väldigt stolt över att arbeta med Örebroregionen. Det känns som att nästan varenda kommun i länet växer.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.