Örebro kommun ser fram emot Jobbmässan


Posted 2016-12-10 in Näringsliv

På en jobbmässa delvis anordnad av Örebro kommun vore det kanske konstigt om kommunen inte deltog själva men för Emelie Ekelund, personalspecialist på Örebro kommun, finns det flera anledningar att delta.

 

Örebro kommun är den enskilt största arbetsgivaren i Örebro och har cirka 12 000 anställda. De rekryterar dock kontinuerligt till olika tjänster men med den rådande bristen på kompetens är det viktigt för dem att komma ut och informera om vad som krävs. Därför ser de Jobbmässan som ett ypperligt tillfälle för det.

 

Många företag i den privata sektorn upplever kompetensbrist. Hur ser det ut inom det offentliga?

– Så är det, vi upplever också en brist på kompetens så vissa yrken är svårrekryterade. Det kan exempelvis handla om vissa lärartjänster, socialsekreterare, sjuksköterskor och vissa typer av ingenjörer. Förut var det många tjänster där det räckte att man tagit studenten men nu krävs det ganska ofta att man har högskoleutbildning alternativt rätt gymnasieutbildning.

 

Vad söker ni efter just nu?

– Vi söker hela tiden ny personal. Vi har över 100 yrkeskategorier inom kommunen men vissa yrkesgrupper eftersöks mer i olika perioder, exempelvis skolpersonal inför terminerna. Andra tjänster har vi en mer löpande rekrytering till. Jag vill också nämna att vi framåt kommer att behöva tillsätta många chefstjänster delvis på grund av pensionsavgångar. Alla våra lediga tjänster publiceras på www.orebro.se/jobb där man också kan läsa mer om hur det är att jobba i Örebro kommun.

 

Hur ser behovet ut på längre sikt?

– Vi tror att kompetensbristen kommer att vara något vi måste förhålla oss till även framöver.

 

Emelie hänvisar under samtalet till Sveriges kommuner och landsting, SKL, som 2014 spådde att det kommer att behövas 225 000 nya medarbetare under den kommande tioårsperioden. Kompetensbristen gör dock att kommunerna ibland tvingas tillsätta okvalificerad personal. Här försöker Örebro kommun på olika sätt att erbjuda kompetenshöjande åtgärder. Som ett lyckat exempel nämner Emelie Lärarlyftet som har pågått sedan höstterminen 2007. Genom det kan lärare med ofullständig utbildning höja sin kompetens genom att läsa in kurser på egen tid med ersättning för utgifter i samband med studierna. Detta gäller ämnen där kommunen saknar behöriga lärare.

 

Det är tuff konkurrens om arbetskraften idag. Vad kan ni locka med för att göra era tjänster attraktiva?

– Vi erbjuder en trygg anställning. Vårt löfte till våra anställda är att ge rätt förutsättningar och möjligheter till utveckling. Vi ger även möjligheter till att kunna kombinera arbetet med privatlivet. Vi har friskvårdsbidrag och när man blir äldre får man också fler semesterdagar.

 

Så varför är Jobbmässan viktig för er att delta på?

– Vi vill dels visa upp oss som en viktig samhällsaktör. Huvudsyftet är förstås att möta potentiella medarbetare. I de fall de saknar kompetens kan vi ge tips på vad de behöver komplettera med för att få det jobb de vill ha, avslutar Emelie Ekelund.

 

 

Det här är Jobbmässan 2017

Jobbmässan 2017 äger rum på Conventum Arena den 1 mars 2017 och är öppen mellan klockan 11 och 16. Mässan startade 2006 och anordnades från början två gånger per år men numera är det en mässa om året. Jobbmässan tar i snitt emot 6 500 besökare och av cirka 110 utställare är det 80 stycken rekryterande företag och 30 utbildningsanordnare. Enligt utvärderingar gjorda med utställarna genererar mässan 500-700 nya jobb och 400-500 utbildningsplatser.

Är du som företagare intresserad av att delta på Jobbmässan kan du kontakta Thomas Strömberg på 019-21 19 20 eller Roger Larsson på 010-486 60 80. Mer information hittar du på www.orebro.se/4466.html.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.