Medborgarlöfte mellan Kumla kommun och lokalpolis

Text: Ulf Hjelting Bild: Pressbild
Posted 12 månader sedan in Leva & Bo

medborgarlöfte
Casinotopp banner

Under sommaren 2019 tecknades ett nytt medborgarlöfte mellan Kumla kommun och lokalpolisområde Hallsberg. Syftet är att Polisen ska komma närmare medborgarna genom att medarbetar- och medborgarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning samt att genom samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i Kumla kommun.

 

Av genomförda medarbetar- och medborgardialoger har det tydligt framkommit att såväl polis som kommun ser att det finns ett behov av att förstärka arbetet mot narkotikabrottslighet. Utöver detta framkom det att medborgarna önskar att polis och kommun lägger fokus på stöldbrott.

– I de mätningar som görs, av exempelvis Brottsförebyggande rådet, kan vi bland annat se att antalet villa- och lägenhetsinbrott minskar i vår kommun. Det går åt rätt håll men vi är absolut inte nöjda utan måste kontinuerligt arbeta för att den trenden fortsätter och att Kumlaborna känner sig trygga, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson.

Aktuellt medborgarlöfte, som gäller för perioden 1 juli 2019 – 31 december 2020, är:
• Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med socialtjänsten i Kumla kommun.
• Polisen lovar att i samverkan med kommunen erbjuda föräldrainriktade informationsträffar, med syfte att öka kunskapen om narkotika, i samtliga skolor i kommunen.
• Kumla kommun lovar att i samverkan med polisen aktivt arbeta med grannsamverkan.

– Vi kommer att fokusera på arbete mot narkotikabrottslighet i Kumla genom att bland annat arbeta med särskilda insatser som inriktar sig mot ungdomar och unga vuxna som missbrukar och/eller säljer narkotika. I detta arbete kommer vi också att samverka med socialtjänsten på olika sätt, avslutar Mats Scherp, lokalpolisområdeschef.

 

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
Norges Casino banner desktop
Forbrukslan banner desktop
Svensknätcasino-desktop_banner
casino online utan svensk licens
Casino m svensk licens 20/21
Fairlån

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.