Välkommen till Örebro – men var ska du bo?

Text: Thomas Helsing Foto: Kinga Cichewicz/Unsplash
Posted 2020-09-10 in Leva & Bo, Näringsliv, Student

studentbostad

Trots Corona, och trots att det bland annat innebär att det blir betydligt färre utländska studenter, så väntas antalet studenter vid Örebro universitet öka ordentligt denna höst. Som ny student finns det en myriad av små och stora saker att fixa och ordna med så att man snabbt kan övergå till det man (huvudsakligen) är där för – att studera. En av de största sakerna är att säkra ett boende under studietiden. Men vad händer om terminsstarten närmar sig, eller redan inträtt, och man inte hittar någon studentbostad?

 

Tack och lov är inte delar av samhället likgiltiga inför problemet. Det finns olika nivåer av hjälp i form av tillfälliga boenden som man kan ansöka om som nybliven student. Den mest akuta formen av boende är inte mycket mer än en plats med tak över huvudet att sova och leva måttligt på. Det handlar om studentkårens akutboende.

Evelina Aittamaa är vice ordförande med studiesocialt ansvar för Örebro. Hon är direkt inblandad i studentkårens arbete med att hjälpa studenterna att hitta en bostad. När jag besöker kåren har man ännu inte öppnat portarna till ansökningar för akutboende så hon är osäker på hur hårt tryck det kommer att bli. Hon har trots det förhoppningar om att de kommer att kunna hjälpa alla som söker.

– Vi har alltid studenter som söker sig till oss och de senaste åren har vi kunnat hjälpa de flesta som söker sig till oss men betonar samtidigt att det inte finns någon garanti för att alla som söker kan få ett akutboende.

De som erbjuder ett akutboende är både tidigare och nuvarande studenter och andra privatpersoner som har plats att avvara. Den som är intresserad av att upplåta ett rum eller en soffa under en period anmäler sitt intresse till studentkåren som sedan agerar mellanhand och samordnar matchningen av studenter med boenden.

Hur ett akutboende ser ut är olika. Kravet från studentkåren är att det som minimum ska finnas en soffa att sova på samt möjligheter till matlagning och att sköta sin hygien. Hyran är lika för alla och ligger på 500 kronor per påbörjad vecka. Även där agerar studentkåren mellanhand och tar in hyran från studenterna och betalar sedan ut den som en klumpsumma till hyresvärden efter att boendet är avslutat.

studentbostad Evelina AittamaaEvelina Aittamaa. Foto: Emil Kihlgård

Projektet pågår från den 24 augusti till den 24 oktober. Efter det kan man inte garanteras att bo kvar och bör ha hittat en permanent lösning.

– Det här är en tillfällig lösning då vårt mål är att ingen ska behöva tacka nej till sin studieplats för att man inte har någonstans att bo, säger Evelina Aittamaa.

Ett av kraven för att få hjälp med ett akutboende är att man har anmält sig till Öbos bostadsgaranti (alternativt kan visa upp bevis som styrker att du har ett boende säkrat längre fram). Anmälan till bostadsgarantin stängde dock redan den 14 augusti vilket i praktiken stänger dörren både hos Öbos och studentkårens tillfälliga boenden om man missat det datumet.

Den näst mest akuta formen av studentboende är bostadsgarantin hos det kommunala bostadsbolaget Öbo. Karin Blaxmo är gruppchef för uthyrning hos Örebrobostäder AB och när vi ringer upp henne delar hon vår bild av ett ökat söktryck i år.

– Vi har märkt av det och man får räkna med att det tar tid men att det kommer att lösa sig. Det är alltid extra högt tryck vid terminstart. Vi har ju bostadsgarantin som ska täcka upp för de som inte fått något boende än, så att de kan känna sig trygga med att få tak över huvudet första tiden medan de söker vidare.

 

Men ni förväntar er en väntetid för många till de här tillfälliga boendena?

– Ja, med den stora mängden studenter som kommer så är 3-4 månader rimlig väntetid.

 

Vad kan man förvänta sig för typ av boende i bostadsgarantin?

– Delade lägenheter är det vi normalt kallar för bostadsgarantin men på grund av pandemin så kan vi inte erbjuda delade lägenheter i år. Men där har vi gott samarbete med universitetet och eftersom de ej kan ta emot utlandsstudenter den här terminen så kan de korridorsrum som normalt ges till utländska studenter användas inom bostadsgarantin istället.

Får man en bostad inom bostadsgarantin kan man få ha den som längst fram till januari nästa år. Dessförinnan behöver man ha fortsatt att aktivt söka och ha hittat ett permanent boende vilket underlättas något av att man behåller sina köpoäng hos Öbo under tiden i bostadsgarantin.

Öbos vanliga studentlägenheter söker man som en vanlig lägenhet och till dessa gäller förstås de eventuella köpoäng man samlar på sig. De återfinns i regel nära campusområdena men det kan finnas enstaka undantag.

– Det kan finnas någon enstaka studentlägenhet kvar i områden som Varberga men vi håller på att knoppa av dom i takt med att det byggs nytt i närheten av universitetet. Vi tror att man vill bo nära andra studenter, nära campusområdena, förklarar Karin Blaxmo.

Idag har Öbo studentboenden på campus (Studentgatan, Åstadalsvägen 1H,  3, 7-9 och Sörbyängsvägen 2A-D), i närheten av campus (Grankottevägen och Brickebacken) samt i centrala Örebro i form av Studentcity med sina 89 studentbostäder.

Karin BlaxmoKarin Blaxmo. Foto: Pressbild/Öbo

I en stad som Örebro där det råder bostadsbrist generellt finns det många stenar att vända på för ett bostadsbolag. En sådan sten som Öbo jobbat hårt med det senaste året är att identifiera så kalla “svartboenden”, lägenheter med svarta hyreskontrakt i exempelvis andra eller tredje hand. Dessa har inte godkänts av hyresvärden och ofta har det funnits en summa pengar som betalats svart för att få kontraktet.

Öbo har varit framgångsrika i att hitta sådana förekomster och se till att lägenheterna kommer ut till legitima sökande. Enligt Karin Blaxmo tittar man också noga på studentlägenheter.

– Det vi tittar på när man vänder sig mot studentlägenheter är om lägenhetsinnehavaren verkligen är inskriven vid universitetet och att personen bor på adressen, där gör vi olika kontroller. Någon kanske har slutat studera men bor kvar ändå och då behöver vi säga upp dem. Och det här är en viktig fråga för oss då det är brist på bostäder.

 

Bygger Öbo nytt för att möta upp behovet av studentbostad?

– Vi bygger ingenting just nu och det hänger ihop med att andra har byggt, bygger nu eller planerar att bygga. Vi går in och bygger när ingen annan har de planerna. Vi har ett projekt i Brickebacken på gång men det vet vi inte än när det kan dra igång.

Har man dock fått tag i si permanenta studentbostad dyker ett annat växande problem runt studentboenden upp – hyrorna som äter allt större del av de bidrag och lån som en student får ut varje månad. I en undersökning gjord av Studentbostadsföretagen, White och Stockholms studentbostäder 2014/2015 uppgav endast 38 procent av de studenter som bodde i studentlägenhet att man var nöjd med sin hyra. Och den utvecklingen har inte gått åt rätt håll sedan dess. Tittar man på nybyggda studentlägenheter idag så är hyrorna ofta väldigt höga och det här är ett problem man är medveten om på Öbo.

– Vi diskuterar den här frågan då vi ser att det blir höga hyror på nyproducerade studentlägenheter. Men det är svårt att hitta punktåtgärder, så vi försöker se detta i ett större sammanhang så det blir rättvist. Vi har ingen lösning på problemet idag men det är en levande fråga för oss, förklarar Karin Blaxmo.

Och lösningar verkar saknas på fler ställen. I slutet av sommaren varje år brukar SFS (Sveriges förenade studentkårer) släppa sin bostadsrapport som beskriver bostadssituationen för landets studenter. De senaste åren har Örebro varit gulmarkerade vilket betyder att studenter där kommer kunna erbjudas ett boende inom en termin.

Årets rapport visar på en positiv tendens där hela 10 studentstäder har förbättrat boendesituationen sedan föregående år. Ljusningen beror dock till stor del, som mycket annat, på effekter av Coronapandemin enlkgt SFS:

”Men mycket beror på Coronapandemin, eftersom ovanligt många pluggar på distans och många internationella studenter uteblir. Vi har alltså inte kommit åt bostadsbristens grundproblem. Det behöver byggas fler bostäder med överkomliga hyror för studenter” konstaterar SFS dystert i presentationen av rapporten.

 

 

Det här krävs för att söka en studentbostad hos Öbo

Du ska:

  • vara minst 18 år
  • vara antagen eller inskriven vid Örebro universitet
  • studera minst 15 poäng per termin (ej distans)
  • ej vara doktorand
  • uppfylla Öbos krav på inkomst samt skulder och betalningsanmärkningar
  • ha en gällande hemförsäkring

 

Det här krävs för att söka akutboende hos studentkåren

Du ska:

  • vara ny student vid Örebro universitet
  • vara anmäld till Öbos bostadsgaranti
  • vara medlem i Örebro studentkår

 

Så här säger SFS om bostadssituationen i Örebro

”[…] Antalet utbildningsplatser har ökat. Antalet internationella studenter har visserligen minskat till följd av Coronapandemin, men totalt sett har det ändå antagits fler studenter i år. Många utbildningsmoment just nu sker på distans, men universitetet prioriterar att nya studenter ska kunna delta i undervisning på campus. Konsekvensen är att söktrycket för studentbostäder tycks vara något högre än tidigare år. Det har rivits studentbostäder, men Örebrobostäder uppger att det också har byggts nytt. Sammantaget är det svårt att förutse hur förändringarna kommer att påverka studenterna, men möjligen kan det ta lite längre tid innan alla erbjuds en studentbostad. Det bör dock bli under höstterminen.
Hyrorna i studentbostadsbeståndet är i genomsnitt cirka 4 000 kronor i månaden. Det förekommer dock att studenter behöver betala uppemot 6 000 kronor för en studentbostad, vilket får anses vara dyrt. Det finns några korridorsrum med tiomånadershyra, men för det mesta gäller tolvmånadershyra.”

Du kan ladda ner och läsa rapporten i sin helhet på sfs.se.

 

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.