Minnen för livet som utbytesstudent


Posted 2011-01-17 in Mer Läsning

Att kunna kombinera sin utbildning med att möta en annan kultur, ny miljö och nya människor kan ge minnen för livet och kanske en kickstart in i karriären. På Örebro Universitet är det Internationella kontoret som kan stå tillhands med den information man behöver för att ge sig ut på den både yttre och inre resan som utbytesstudent.

 

Varje år åker cirka 120 studenter från Örebro Universitet ut i världen för att läsa en termin eller ett helt läsår, detta beror på upplägget av det program man studerar, på ett annat universitet. Det är dock inte bara att ge sig iväg, utan en hel del man bör man tänka på i förväg.

– Man måste till att börja med uppfylla universitetets riktlinjer, varav en är att man ska ha läst minst 60 högskolepoäng vid utresan, samt att man måste tala med en studievägledare för att komma fram till när under studietiden det passar bäst att man reser, berättar Hanna Forsgärde, internationell koordinator på Studentservice.

Det går att åka som utbytesstudent från de flesta program, men om det är något man har med i planeringen redan innan man börjar studera, så är det allra bäst att kontrollera att det gäller för det program man valt, i dagsläget är många av de som åker iväg som utbytesstudenter juridikstuderande, samt att intresset också växer bland ekonomistudenter, något som utan tvekan kan kopplas till den växande globala ekonomin.

Ekonomi, ja, hur gör man med den när man åker iväg som utbytesstudent? Jo, under denna period är man berättigad till studielån precis som om man studerade på hemmaplan. Studielånet är då anpassat till levnadskostnader i respektive land och kan, som till exempel i Norge, vara högre än vad man mottar hemma i Sverige.

– Man kan även söka stipendier, inom Europa sker utbytet inom ramarna för Erasmusprogrammet, vilket är ett program som finansieras av Europeiska Kommissionen. Det är uppkallat efter Erasmus av Rotterdam (kristen humanist och forskare) som studerade vid ett flertal av de europeiska universiteten. Man vill främja den typen av rörlighet bland studenter för ökad förståelse av varandras kulturer, berättar Hanna Forsgärde.

Erasmusstipendiet är ett så kallat merkostnadsstipendium och är på minst 200 euro per studiemånad. Det finns även heltäckande stipendium att söka vilka kan uppgå till 25 000 kronor per år, beroende på hur mycket universitetet tilldelats.

– Fördelarna med att åka som utbytesstudent är att man aldrig behöver betala terminsavgift vid de universitet som vi har avtal med, det kan ju annars bli väldigt dyrt. Studierna sker på samma villkor som om man hade varit kvar hemma. Man täcks också av Örebro Universitets försäkring. Man är också garanterad att man får tillgodoräkna sig den period man studerat utomlands. Europeiska Kommissionen värnar om att studierna ska godkännas, och därför tecknas ett ”learning agreement” mellan universiteten innan utresan, berättar Hanna Forsgärde.

En del studenter väljer dock att helt på eget bevåg resa iväg för att studera.

– Tyvärr tror en del att ju dyrare det är, ju bättre är universitetet. Men då ska man vara på det klara med att det kan bli väldiga problem med att få tillgodoräkna sig studierna när man kommer hem igen, säger Hanna Forsgärde, som talar av egen erfarenhet.

– Jag åkte iväg till ett litet universitet i Wales och studerade historia i ett år. Det var en fantastisk upplevelse, och bland det bästa jag gjort, men jag fick kämpa när jag kom hem. Det var mycket arbete innan jag till slut fick tillgodoräkna mig det året, berättar Hanna Forshede.

Åker man på eget bevåg så är det CSN:s regelverk som avgör om man är berättigad att ta med sig studielånet, så det gör man klokt i att kontrollera i förväg. Stipendier finns att söka även om man väljer att åka till ett universitet med vilket det inte finns ett avtal, men då får man söka mer fritt, och som så kallad ”free mover” har man inte heller tillgång till samma hjälp man annars kan få av universitetets internationella kontor.

De länder man kan åka till från Örebro Universitet är bland annat Australien, Frankrike, Polen, Kanada, de baltiska staterna, Kina, Japan, Spanien och de skandinaviska länderna, för att bara nämna några. Även detta är kopplat till vilka program man läser, då det är programmen som ”äger” de olika universiteteten.

– Ibland blir man lite blind för vad som finns nära, och vill så långt bort som möjligt, men det kan gynna en framtida karriär att studera på närmare håll. Man kan även efter avslutade studier praktisera i något europeiskt land, och vår erfarenhet är att de är mer öppna för praktikanter än vad arbetsgivare är i Sverige. Att få praktikplats kräver dock större engagemang av studenten än vad det gör att ”bara” vara utbytesstudent, men å andra sidan leder det nästan alltid till jobb, konstaterar Hanna Forsgärde.

 

Läs även:

Lisa Green – utbytesstudent i Coventry

Emelie Busk – utbytesstudent i USA

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
ÖSK-arkivet
Norges Casino

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.