Digitala Juristerna – vill ha kvar den personliga kontakten

Text & Bild: Ulf Hjelting
Posted 2019-02-17 in Leva & Bo, Näringsliv

digitala juristerna

Platsen är MyOffice i Örebro. Det är där vi hittar Carolina Pleitez som startat juristbyrån Digitala juristerna.

 

Juristbyrån har funnits sedan 2017.

– Jag vill göra juridik tillgängligt digitalt för alla företagare och bolag så att de på ett smidigt och bra sätt kan komma i kontakt med en jurist även utanför storstadsregionerna, säger Carolina Pleitez när vi träffas för att samtala om Digitala juristerna.

Idag finns tekniken för att genomföra detta och enkelt förklarat är Digitala juristerna en jurist på distans – en digital affärsjuridisk byrå som finns på webben. Juristerna arbetar på distans och all kundkontakt sker via dator, internet och telefon.

– Vi skriver och granskar avtal till fasta och rimliga priser. Vår marknadsföring fokuserar främst på affärsjuridiska avtal åt företag, eftersom det leder till långsiktiga relationer. Vi vill växa tillsammans med våra klienter och strävar därför efter att skapa starka band av förtroende, tillit och vänskap. Vår målgrupp är främst små till medelstora företag och startups, säger Carolina.

Tanken är att kommunikationen ska ske på ett smidigt och tidseffektivt sätt för samtliga parter genom att Digitala juristerna arbetar på distans och på så vis slipper klienter avsätta tid för att boka in ett fysiskt möte, behöva ta sig till och från stan, parkera bilen, befinna sig på kontoret en viss tid och så vidare. Hos Digitala juristerna sköts istället allt arbete och all kontakt på distans och en jurist kan finnas med visuellt på möten via videolänk, för de klienter som önskar det, samt vid eventuella förhandlingar eller liknande.

– Vi kan därför enkelt nås av personer som bor i exempelvis mindre städer där någon juristbyrå kanske inte finns i närheten. Dessutom kan våra klienter nå oss även på kvällstid, då vi har generösa öppettider. Vi svarar i telefon fram till klockan 20.00 varje dag eftersom vi vet att företagare ofta har tid för samtal på kvällarna.

 

För att göra allt detta möjligt arbetar Digitala juristerna med ett skärmdelningsverktyg som gör att juristen kan gå igenom exempelvis avtal och redigera innehållet tillsammans med klienten i realtid via dator. Klienten kan därmed påverka innehållet och vara med under hela processens gång.

– Vi tillämpar alltid fasta priser enligt gällande prislista, som finns publicerad på vår hemsida digitalajuristerna.se. Vi erbjuder alltid rimliga fasta priser och låter klienten godkänna priset innan något arbete påbörjas. Det här gör att vi är mellan 30 till 60 procent billigare än andra juristbyråer, främst eftersom vi utgår ifrån den faktiska arbetsinsatsen snarare än priser baserat på efterfrågan.

 

Dyrare avtal tar längre tid att skriva, än billigare avtal. På så sätt har det kunnat sättas ett lägre, rimligt pris. Här satsas det på långsiktiga relationer och det erbjuds därför förmånliga rabatter och delbetalningar.

– Vi vill alltid hjälpa till och juridiken är så pass viktig att vi inte vill att klienter struntar i att upprätta viktiga avtal på grund av dyra priser. Vi ser hellre att de får avtalen de behöver, mot förmånlig avbetalningslösning, än att de inte har de avtal de behöver och ångrar sig när en tvist uppstår.

Något som skiljer Digitala juristerna från vissa andra juristbyråer, är att de alltid går igenom avtalen som skrivits med klienterna, för att de ska förstå avtalets faktiska innehåll och innebörd innan de skriver under något. Klienterna kan därefter förklara avtalets innebörd vidare till den part de ska ingå avtalet med. Detta är något som inte alla juristbyråer gör vilket Digitala juristerna vill förändra eftersom det är viktigt att klienten förstår avtalet som ska skrivas under.

– Det ökar även förtroendet för oss och vi sprider kunskap vidare. Vi samarbetar dessutom med många olika företag och organisationer via vårt samarbetsnätverk som vi sammanställer löpande på vår hemsida samt i våra sociala medier. Genom våra samarbeten kan vi erbjuda förmånliga rabatter när ”Digitala juristerna” uppges vid beställning hos våra samarbetspartners.

På Instagram och Facebook @Digitalajuristerna, driver Digitala juristerna en ”juridikskola” som är nyttig för alla, främst entreprenörer och företag. Där beskrivs juridiska begrepp, man besvarar juridiska frågor, ger tips inom avtalstolkning, marknadsföring med mera och motiverar samt inspirerar företagare till arbete, genom dagliga inlägg. Detta är helt kostnadsfritt att ta del av.

– Vi vill erbjuda våra klienter verkliga värden och kunskap är nyckeln till framgång som vi gärna delar med oss av. Vi har upptäckt att andra juristbyråer, som inte är lika kreativa som vi, har inspirerats av oss och börjat med liknande upplägg som vårt, fast det tolkar jag bara positivt eftersom det innebär att vi började med något nytt som uppskattas av företag och entreprenörer. Konkurrens innebär att det finns en efterfrågan på marknaden, vilket är positivt.

Carolina Pleitez har dubbla examen. Dels en jur. kand, inklusive en master i kommersiell avtalsrätt och snart även en ekonomiekandidat. Efter att ha arbetat en tid som vd-assistent efter avklarade studier startade hon Digitala juristerna tillsammans med sin sambo, som driver andra bolag vid sidan om Digitala juristerna och även studerar till dubbelexamen inom ekonomi och juridik.

– Jag har alltid haft det ganska lätt för mig vad det gäller stora textmassor och alltid läst väldigt mycket. Jag arbetar strukturerat och organiserat samtidigt som min sambo kompletterar mig eftersom vi är duktiga på olika saker inom samma ämnesområden. Och vår idé med att starta grundar sig i att kan läkare finnas digitalt, så varför inte även jurister?

 

Och framtidsplanerna för Digitala juristerna?

– Självfallet att vi expanderar. Just nu håller vi på med anställningsintervjuer och planen är att vi ska finnas som en hjälpande hand inom affärsjuridiken för alla företag och företagare i hela Sverige.

 

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
ÖSK-arkivet

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.