Flytt ger nya möjligheter för Inkubera


Posted 2015-10-30 in Näringsliv

En flytt kan ofta innebära en nystart. Den kan också vara viktigt ur strategisk synpunkt och underlätta kontakter med andra företag och aktörer på ens marknad. Den 1 oktober flyttade Inkubera in i nya fräscha lokaler i nybyggda Novahuset på universitetsområdet i Örebro.

 

På Inkubera ser man flytten som en nytändning som ger nya möjligheter i att komma närmare samarbetspartners inom akademin. Novahuset blir den nya basen för utveckling av innovativa tillväxtbolag. Med nya grannar får verksamheten ännu större möjligheter till nära samarbeten med såväl andra aktörer som med all spännande forskning på universitetet.

Inkuberas verksamhet startades 2007. Bakgrunden var att Örebroregionen behövde en företagsinkubator för att utveckla kunskapsintensiva och innovativa tillväxtföretag i Örebro län. En inkubator bistår entreprenörer och företag med aktivt stöd inom affärsutveckling, ledning, teamutveckling och finansiering för att företagen snabbare och bättre ska nå framgång på sin marknad. Fokuset ligger på innovativ teknik och kunskap hos personer och företag, och det ska för Inkuberas del även finnas en tydlig tillväxtpotential.

MikaelMelitshenkoInkubera är idag helägt av Örebro universitets holdingbolag. Medfinansiärer är Region Örebro Län, Vinnova samt Örebro och Karlskoga kommun. Inkuberas vd, Mikael Melitshenko, har arbetat på Inkubera sedan 2009. Han ser fram emot nya spännande möjligheter i de nya lokalerna på universitetsområdet.

– I och med flytten får vi bland annat möjligheten att samarbeta ännu effektivare med både Drivhuset och Innovationskontoret på universitetet. Vi kommer även närmare forskningen och allt spännande som händer där. Det skapar ännu bättre förutsättningar för kommersialisering av forskningen samtidigt som bolagssatsningar från privata näringslivet gynnas av ännu bättre förutsättningar för forskningssamarbeten, säger Mikael Melitshenko, vd på Inkubera.

Förutom ett kontor i Karlskoga har Inkubera hittills hållit till i NetCity på Forskarvägen i Örebro. I takt med att universitetet expanderar har det tillkommit nya byggnader på universitetsområdet och nu i månadskiftet var det äntligen dags för Inkubera att flytta in. I det nya huset finns även Drivhuset, Handelshögskolan, Stiftelsen Entreprenörskapsforum och universitetets innovationskontor. Inkubera är fortfarande en lika stor del i det regionala innovationssystemet med kompletterande aktörer som till exempel Alfred Nobel science park, Almi företagspartner och Robotdalen.

– Nu kommer vi närmare akademin, de som jobbar med innovation och forskning och de möjligheter som detta medför, säger Mikael Melitshenko och fortsätter:

– Vi har kvar kontakten med företag och innovatörer i det privata näringslivet. Samtidigt kommer vi närmare akademin och de som jobbar med innovation och forskning med alla fördelar det kan ha för både de bolagssatsningar vi jobbar med och kommersialisering av forskningen inifrån universitetet.

 

Innebär flytten några förändringar i organisationen?

– Flytten i sig innebär inga förändringar för oss organisationsmässigt, men man vet aldrig vad det här kan få för positiva effekter på sikt. Vi hoppas på en spännande och bra utveckling och nya innovativa tillväxtföretag i regionen över tid, avslutar Mikael Melitshenko.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.