Ny tankstation invigd i Örebro

Text & Bild: Ulf Hjelting
Posted 2019-10-15 in Näringsliv

Casinotopp banner

Utbyggnaden av nätverket med stationer för gastankning fortsätter. En av de aktörer som bygger dessa är Gasum som nu har invigt sin tredje gasstation för tunga fordon i Sverige och det vid Berglundavägen vid Truckstop.

 

Det surrar mystiskt från den jättelika gastanken intill Gasums tredje tankstation för tunga fordon i Sverige. Platsen är Berglunda industriområden och mittemot finns Truckstop med nattparkering och restaurang.

En lastbil håller just på att fylla sin tank som en del av invigningen av den nya tankstationen. Här erbjuds både LNG och LBG, det vill säga flytande naturgas och flytande biogas. Gasum är en av aktörerna inom den nordiska gassektorn och en av nordens största producenter av biogas.

Under 2019 är målsättningen att expandera nätverket med tankstationer för tunga fordon till 20 stationer i Norden, med tolv stationer i Sverige, samtidigt som man vill påskynda övergången till renare energi. Denna gas är även mellan 20 till 25 procent billigare än diesel. Dock är fordonen utrustade för denna typ av bränsle något dyrare i inköp än traditionella dieselfordon.

Enligt EU:s nya lagstiftning måste de genomsnittliga CO2-utsläppen för nya tunga fordon vara 15 procent lägre 2025 jämfört med 2019 och minst 30 procent lägre 2030. Sverige har även en nationell målsättning att minska CO2-utsläppen från inhemsk trafik med minst 70 procent före 2030. Genom användning av LNG kan CO2-utsläppen minskas med cirka 20 procent jämfört med diesel och med LBG, flytande biogas, är minskningen så mycket som 85 procent.

– Skulle 40 tunga fordon enbart i Örebro län gå över till att använda någon form av gas skulle detta innebära en minskning av CO2-utsläppen med två procent i regionen, säger Mikael Antonsson som är ansvarig för Gasums anläggningar i Sverige.

Invigningen gästades även av landshövding Maria Larsson som givetvis invigningstalade och där påpekade vikten av omställning till att använda icke fossila bränslen.

– Vi är en expanderande region och detta är en investering som handlar om våra barn och barnbarn. Denna satsning ökar våra möjligheter för att nå våra miljömål och vi kan göra det med lokalproducerad gas.

Tankstationen i Berglunda är Gasums tredje i Sverige. Västerås och Jönköping hann före.

– I Finland har vi löst allt genom att samarbeta med Ikea och med Lidl och på så sätt håller vi oss i närheten av vägarna och stora genomfartsleder, Jukka Metsälä ansvarig för Gasum i Finland.

En detalj som fanns under invigningen var lakritsrullar som delades ut till närvarande gäster och representanter. Denna finska lakrits, som det handlade om, tillverkades med hjälp av Gasums biogas.

– Kalla den gärna grön lakrits, hehe. Vi får tillverkares biorester från tillverkningen och av den gör vi biogas som går tillbaka in i tillverkningen.

Medverkade under invigningen gjorde även Pavl Mati, business director för tjeckiska Chart.

– Vi bygger dessa anläggningar och just nu har vi mer än fullt upp. Tyvärr ligger Europa och Norden långt, långt efter exempelvis Kina. Där kommer vi de närmaste åren att bygga cirka 2 000 sådan här anläggningar. Beräkna då att varje anläggning i snitt kostar en miljon euro att uppföra.

 

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.