”KNÖL-revyn” – ett revyprojekt i norra länet

Foto: Pressbild
Posted 2021-05-31 in Kultur, Leva & Bo, Nöje

”KNÖL-revyn” är ett treårigt kulturprojekt för de fyra kommunerna i norra Örebro län (som förkortas KNÖL) – Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Nu söker projektet de som vill vara med att göra revy – både på och bakom scenen.

 

I inbjudan till projektet går det att läsa:

”Revy är en av de mest mångsidiga och tillåtande teaterformerna. Här får alla plats! Både de som skriver, sjunger, står på scen eller dansar. Ett nummer som skrivs i Hällefors kan också användas i en grannkommun, en grupp som spelar revy i Nora kan också spela i Ljusnarsberg eller Lindesberg. Vi kan också starta en grupp med människor från alla kommunerna för att sedan turnera över kommungränserna. Möjligheterna är många!”

Bakgrunden till projektet är att det fortfarande finns ett behov av att nå ut och nystarta kultur- och teaterverksamhet i Örebro läns norra kommuner.

– Syftet är att få i gång mer verksamhet i norra Örebro län. Skapa nya ledare, projekt och föreningar. Revy tror vi är en bra grund. Detta är ett revyprojekt men kan lika gärna leda till andra former och typer av sceniska uttryck. I grunden är detta ett demokratiprojekt genom att få unga och gamla i norra Örebro län att samverka genom ett nytänkande sätt, förklarar Stefan Jansson som är amatörteaterkonsulent i Örebro län.

Det är Studiefrämjandet Örebro/Värmland som har beviljats regionala utvecklingsmedel till projektet som syftar till att utveckla scenkonsten i norra länsdelen. Initiativet kommer från Örebro läns bildningsförbund tillsammans med Studiefrämjandet och är ett samverkansprojekt i samarbete med Amatörteatersamverkan i Örebro och föreningar som ansluter i samarbetet under projektets gång.

– Det finns massor av kulturintresserade människor som vill skapa scenkonst i norra länsdelen, men det finns inte många teaterföreningar. Under projekt Bergslagsspelen (2013-2017) visade vi prov på att fantastisk scenkonst kan skapas om människor får chansen att vara med. I Bergslagsspelens efterdyningar har många fått upp ögonen för att vara kulturskapare och en teaterförening (Bergslagens spektakelteater) har startats i Lindesberg och Hyttans hemligheter har startat i Löa. Vi vill med detta projekt nå de människor som vill skapa tillsammans med andra men inte vet riktigt var de ska vända sig.

Översikt över de tre projektåren

År 1 (2021)
● Uppgift till mindre ”grupperna”. Skriv en revytext. Skapa en spännande situation. Egna träffar i mindre ”grupper”.
● Uppsamlingsheat 1 juni 18.30. Uppgift över sommaren. Skapa en revykaraktär, utifrån situation, igenkännande.
● Lägerdagar hösten, tre söndagar, tre teman: 29 augusti: Revyskådespeleri; 26 september: Dans som uttryck för samtiden; 31 oktober: Sång och sångtexter.

År 2 (2022)
● Januari-februari, teaser till TAGGAD #22; Arbete i grupperna, rep, produktion och föreställningsarbete; Inspirationsmöjligheter; Röstworkshop
● Målet: En KNÖL-revy i november eller nyår 2022

År 3 (2023) 
●Handledning/vägledning. Hitta motorn i grupperna. Studiebesök. Kurs. Utvärdering. Fest!

 

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
ÖSK-arkivet
Norges Casino

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.