Så blir Kulturkvarteret som invigs augusti 2021

Text: Ulf Hjelting Bild: Tomas Karlsson
Posted 2020-10-22 in Kultur, Leva & Bo, Mat & Dryck, Mer Läsning, Musik, Näringsliv, Nöje

Kulturkvarteret

Det börjar att se klart ut. I varje fall på utsidan med blank fasad. Totally Örebro har träffat Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret för att prata om vad som händer.

 

Platsen är den där arkitekt Vilhelm Renhults kallbadhus en gång fanns. Invigning 1907 och all träbyggnation med hopptorn och bassäng i anslutning till Svartån revs redan 1952. I folkmun kallat ”Kallis”. Det var Örebros tredje och sista kallbadhus.

Så länge som undertecknad minns har tomten varit parkeringsplats för både Riksbanken och för Vårdcentralernas akutmottagning. Så är det inte längre.

Nu är det Kulturkvarteret som finns här. Arkitekt för den gigantiska byggnaden med skinande fasad är Gert Wingårdhs arkitektbyrå. Modern och avskalad arkitektur där man väldigt sällan, eller snarare aldrig, tar intryck av den byggnation som redan finns runt den nya byggnaden – så även i Örebro. Det blev ingen förlängning av Konserthuset eller Riksbankens fasader. Det blev något helt annat. Något nytt. Något framåtskridande.

Det är hit Stadsbibliotek, kulturskola och del av estetprogrammet vid Karolinska skolan ska flyttas och det är även här som vi hittar Karin Beckman, ny verksamhetschef för Kulturkvarteret sedan april i år. Karin har tidigare arbetat som kulturchef i Vara kommun och hon kommer senast från en tjänst som kultur- och fritidschef i Härryda kommun.

– Just nu är jag inhyst i Rådhuset, men när all inredning är på plats ska jag ha mitt kontor här i Kulturkvarteret, säger Karin när vi träffas i Konserthusets foajé.

Slutbesiktning av huset sker vecka sju, 2021. Sedan återstår det att inreda byggnaden och Stadsbiblioteket börjar flytta in och smygöppnar redan under sommaren 2021. Invigning av Kulturkvarteret är planerad till den 24 augusti 2021.

 

Håller tidsplanen?

– Ja, det ser så ut. Vi ser just nu inga hinder för att inviga Kulturkvarteret inom utsatt tid.

 

Håller budgeten?

– Jag måste svara ja även där. Vi har ännu inte fått några mer kostnader än vad som är budgeterat. Men allt är ju en uppskattning.

Planerna på ett Kulturkvarter tog form i november 2012 då kommunstyrelsen gav kommundirektören och Örebroporten i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett kulturkvarter. I mars 2014 vann Wingårdhs arkitektkontor arkitekttävlingen för att få bygga Kulturkvarteret och i november samma år fick kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på innehåll, resursutnyttjande och organisation för Kulturkvarteret. I december 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om att bygga Kulturkvarteret. I juni 2018 beslutades det att en multiscen ska byggas.

– Det kommer att vara en stor huvudentré från Fabriksgatan och Nygatan in till Kulturkvarteret. I markplan, till det som förut var Riksbanken, kommer konsthallen att få sin nya utställningslokal och den kommer att vara betydligt större än vad de har nu. Här kommer det även att finnas en skaparateljé. Region Örebro behåller de två översta våningarna i Riksbankshuset och vad det blir där vet jag inte än. Multiscen, kulturbistro, bibliotek, kulturskola och estetprogrammet ryms sedan i resten av Kulturkvarteret.

Det har varit frågor kring bibliotekets magasin och att ytan nu är mindre för biblioteket.

– Det jag vet är att Virénsalen i Konserthuset, som faktiskt en gång var bibliotek, åter kommer att fungera som förvaring för en del av materialet som idag är magasinerat. Huruvida det kommer att finnas plats för hela magasinet och om delar av detta kommer att vara kvar kan ansvarig för biblioteket svara bättre på.

 

Men det kommer inte att slängas något?

– Nej nej! Herregud! Det ska inte slängas något. Men det kan bli så att andra biblioteksfilialer får ta delar av materialet.

 

Och bokbussen?

– Letar vi en lösning på. Planen är givetvis att den ska finnas kvar men att det bara gäller att hitta en plats för den och det kommer vi att lösa innan den officiella invigningen.

 

Kommer man att kunna ta sig från konserthuset och till, låt oss säga, andra änden av Kulturkvarteret med gångväg inomhus?

– Ja, det är tanken. Du ska kunna röra dig obehindrat mellan de olika avdelningarna. Sedan kommer inte allt att vara tillgängligt kvällstid. Biblioteket kommer att stänga efter en viss tid, men kanske att kulturbistron, det vill säga restaurangen, är öppen tillsammans med multiscenen. Vi kommer även att kunna stänga av vissa delar av byggnaden med ståljalusier. Är Multiscenen öppen vill vi inte att det ska finnas folk i biblioteket.

 

De gamla lokalerna för Kulturskolan och konsthallen, kommer de även fortsättningsvis att ha kommunal verksamhet?

– Nej, de avtalen är uppsagda med fastighetsägarna. Vad som händer där är upp till fastighetsägaren att bestämma. Det kommer exempelvis inte att finnas två konsthallar, utan den i Kulturkvarteret kommer att vara den enda i kommunal regi. Samma sak gäller Kulturskolans gamla lokaler.

Vi tar en promenad runt kvarteret. Det råden en febril verksamhet där byggnationen med huvudentrén pågår för fullt. Byggbaracker står i princip runt hela byggnaden, förutom den del som angränsar till Svartån.

– Det kommer att finnas gott om cykelparkering runt om huset och även fler in- och utgångar. Bland annat en i samband med den terrass som finns ut mot Svartån.

 

Det har hörts röster från bilister som kommer från Södra infarten att de blir bländade när solen lyser på fasaden.

– Inget jag hört någonting om. Det var helt nytt för mig.

 

Och parkering när föräldrar ska lämna barnen till Kulturskolan?

– Det finns redan idag ett parkeringshus i anslutning till Kulturkvarteret och Nygatan. Vi kommer inte att ha några nya parkeringsplatser.

Vi tar plats i foajén på Konserthuset. Här fanns tidigare restaurangen Umami. Idag är det öde och tomt.

– Här kommer det att byggas en anpassningsbar restaurang med namnet Foajén. Både Kulturbistron och Foajén kommer att drivas genom de som idag driver Stå – pintxos & vänner vid Boulebar. Det vill säga Ki Sandholm, Marthin Persson och Alexandra Svensson Persson, där Alexandra kommer att ha ansvaret för Kulturbistron. De har en lång erfarenhet av att driva restaurangverksamhet. Det kommer att bli jättebra.

 

Om vi blickar framåt tre år. Hur ser Kulturkvarteret ut då?

– Då ska Kulturkvarteret vara den naturliga samlingspunkten för alla kulturutövare i alla åldrar. Multiscenen kommer att ha allt från konserter till dans och allt som tänkas kan på en multiscen. Och till Kulturbistron kommer man för att äta och dricka och Konserthuset har fullt av aktivitet. Det kommer att vara ett pulserande kulturliv fullt med aktiviteter.

 

Finns det utvecklingsmöjligheter i Kulturkvarteret med fler byggnader om så behövs?

– Nej, det är färdigbyggt när allt är klart. Det finns ingen mer mark för någon utbyggnad.

 

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
ÖSK-arkivet

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.