Bli socialpedagog på distans


Posted 5 månader sedan in Övrigt

Socialpedagoger stöttar människor i att leva självständiga välfungerande liv. Man kan få arbeta med barn och unga som kan vara psykiskt utsatta och fungera som ett socialt stöd i deras vardag – men man kan även bli anställd på en skola för att arbeta med dess trygghetsarbete.

Arbetet en socialpedagog gör liknar socionomyrket på många sätt då båda yrkena handlar om det sociala arbetet med människor. Den stora skillnaden mellan en socialpedagog och en socionom är att en socialpedagog arbeter mer praktiskt och en socionom arbetar mer administrativt. Arbetsförmedlingen bedömer att socialpedagoger har goda möjligheter till arbete framöver och då kan det vara smart att titta på en distansutbildning till socialpedagog.

Socialpedagoger kan arbeta som exempelvis socialsekreterare, kuratorer,  kanslister, eller inom skola och omsorg. Socialpedagoger arbetar också ofta som behandlingsassistenter inom HVB-hem.
Specialpedagogik har kopplingar till andra vetenskapliga discipliner än bara pedagogiken – till exempel psykologi, medicin och sociologi, detta för att hantera den komplexitet som kännetecknar variationen av barns, ungas och vuxnas lärande- och livssituationer.
Uppdraget inom socialpedagogik är att främja människans interna tillväxt, medverkande, gemenskap och påverkande av andras bemötande och den egna omgivningen. Det kan ske inom utbildningen, arbetsgemenskapen eller i vardagen. Socialpedagogiken vilar på de tre hörnstenarna teori, metod och det personliga instrumentet. Kunskapsområdet bygger på ett tvärvetenskapligt perspektiv från bland annat socialt arbete, psykologi, socialpsykologi, psykiatri och rättsvetenskap med basen i sociologi och pedagogik.
De personliga egenskaper som har stor betydelse för att lyckas i rollen som socialpedagog är att du är en ansvarstagande och trygg person, som brinner för att skapa en trygg skola. En viss del av mod och personlig mognad krävs för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor med elever och deras vårdnadshavare. Det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt även i mycket svåra och pressade situationer.

Vilken lön har en socialpedagog?
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ligger löneläget för socialpedagoger på ett genomsnitt av 30 700 kronor per månad före skatt*. Siffran är ett genomsnitt och inkluderar alla kön, åldrar, utbildningsbakgrunder och sektorer. Observera att lönen kan variera stort beroende på vilken arbetsgivare du arbetar för, i vilken region du jobbar och huruvida arbetsgivaren använder sig av individuell lönesättning. Se SCB:s webbplats för mer detaljerad lönestatistik.

*2019 års lönestatistik.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.