Så fungerar en OVK-besiktning


Posted 2023-05-03 in Övrigt

Innan du säljer eller köper en bostadsrätt är det viktigt att göra en OVK besiktning. Detta gör man för att se till att det inte finns några skador på lägenheten eller fastigheten som kan påverka priset. En OVK-besiktning innebär att en besiktningsman går igenom hela lägenheten och noterar alla eventuella skador. Detta är viktigt för både säljare och köpare, eftersom man då vet exakt vad man köper och hur mycket man måste betala för eventuella reparationer.

Vad är det för skillnad på en OVK och en husbesiktning?

En OVK, eller en ordinarie villkorlig kontroll, är en besiktning som görs vart tjugonde år för att se till att huset uppfyller de krav som ställs på byggnader. En husbesiktning, även kallad en fastighetsbesiktning, är en besiktning som görs när man ska köpa ett hus för att se till att det uppfyller de krav som ställs på byggnader.

Varför är det viktigt att göra en OVK-besiktning?

Det är viktigt att göra en OVK-besiktning för att säkerställa att huset är i gott skick. En besiktning hjälper till att upptäcka eventuella problem med huset, såsom skador på taket eller ruttna trädgårdsmöbler. Det är också en bra idé att göra en OVK-besiktning innan man säljer huset, för att se till att det inte finns några dolda fel som kan påverka priset.

När ska man göra en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning är en obligatorisk besiktning av din bostad för att kontrollera om ventilationen fungerar som den ska. Besiktningen görs normalt sett vart tredje år, men det finns undantag. Om du har en nyinstallation eller gör stora renoveringar i ditt hem som påverkar ventilationen måste du göra en ny OVK-besiktning.

En OVK-besiktning innebär att en certifierad besiktningsman kommer till ditt hem och kontrollerar hur ventilationen fungerar. Han eller hon kommer också att se till att alla rör och ventiler är rena och fri från blockeringar. Efter genomförd besiktning får du ett intyg som visar hur bra eller dålig ventilationen i ditt hem är. Detta intyg är viktigt för dig som bostadsägare, eftersom det visar hur bra eller dålig ventilationen i ditt hem är.

Det finns flera olika sätt att göra en OVK-besiktning, men det vanligaste sättet är att anlita en certifierad besiktningsman. Det finns dock flera andra sätt att göra det på, till exempel genom att använda en OVK-apparat eller genom att låta någon annan göra besiktningen åt dig.

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en besiktning som alla husägare måste göra vart tredje år. I det här inlägget har du lärt dig hur en OVK-besiktning går till!

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
ÖSK-arkivet
Norges Casino

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.