Starta företag i Örebro. Hur marknadsför man sig?


Posted 2021-10-08 in Övrigt

Vad hjälper det att ropa goda nyheter högt om ingen hör dig?

Allt fler personer i Sverige väljer att ta grepp om sin egen situation och blir egenföretagare.

Sanningen är att förutsättningarna aldrig har varit bättre med tanke på att starta företag, och allt fler väljer att öppna butik i Örebro och bidrar på så sätt också till den växande lokala samhällsekonomin.

Genom gynnsamma skattevillkor, stödordningar och sänkt aktiekapital för aktiebolag lägger svenska staten i allt högre grad till rätta för att privatpersoner och småföretag skall kunna etablera sig i marknaden.

Så i princip kan vem som helst starta eget företag i Sverige.

Men hur går man fram för att skaffa kunder och säkra att ditt företag blir mer framgångsrikt än dina konkurrenter?

När det kommer till att dela budskapet om varför kunder skall välja dig gäller det at att marknadsföra sig rätt.

Digital marknadsföring

I dag blir digital marknadsföring alltmer dominant i marknaden, så den tar i allt högre grad över rollen som traditionell marknadsföring har haft via kanaler som Tv-reklam, Billboards och reklamskyltar i till exempel tunnelbanan, printannonser i tidningar och DR eller så kallad direktreklam.

Digital marknadsföring är synonymt med internet-marknadsföring, och beskriver hur man använder sig av digitala kanaler som sociala medier, Google Ads och en hemsida gör att du är tillgänglig för din kundbas 24/7.

Viktigheten av en hemsida

Man kan aldrig underskatta viktigheten av att ha en professionell hemsida. Men tyvärr är det många nystartade företag som missar denna del. 

Därmed måste dom ta den fatala konsekvensen av att inte vara en del av vår nya digitala värld.

Att ha en bra hemsida blir för dom flesta utgångspunkten för sin marknadsföring. Den är också en förlängning av ditt varumärke och ser till att du är tillgänglig 24/7.

Att skaffa en hemsida behöver inte alls vara svårt idag. Med program som WordPress, Wix, Squarespace med fler kan man enkelt bygga en hemsida.

Man måste också anskaffa en domän för namnskydd för sitt företag.

Många väljer också att anlita professionella web-designers för hjälp till detta.

Dom ser till att hemsidan anpassas för att passa in i både bransch och tiden. Så har man störst möjlighet att nå exakt den målgrupp du önskar.

Och det är här nyckeln ligger i digital marknadsföring. 

Nämligen att kunden har ett problem eller ett behov som dom söker en lösning på, och letar efter på internet, där det gäller att vara så synlig som möjligt.

Därför måste man ha målriktad sin marknadsföring mot den målgrupp man vill träffa.

Det ovannämnda är också en elementär del när det kommer till att bygga kundrelationer.

Så nöjda kunder som sprider budskapet om dig vidare ger ett marknadsföringsvärde man inte kan köpa för pengar.

Inte minst när det kommer till att etablera ditt varumärke som skall väcka en känsla av förtroende.

Gratis/organisk eller betald marknadsföring

Många nystartade företag väljer ofta att satsa på gratis, eller så kallad ”organisk” marknadsföring i uppstarten.

Man har kanske inte så stor budget till just detta.

Men realiteten är att det blir svårare och svårare att nå ut i den grad man önskar genom dessa kanaler, och det gäller att han en plan för hur man skall nå ut till rätt målgrupp för att bygga sin kundbas.

Organisk marknadsföring är en utbredd marknadsföringsform i sociala medier.

Men i växande grad använder företag sig av sökmotorer som Google för att synas i sök på internet, och det finns en rad av metoder man kan använda sig av för att optimera hur man kan synas när folk söker upp din bransch.

Genom sökmotoroptimering, eller SEO försöker man att öka graden av organiska resultat och träff när folk söker efter din bransch, och kräver i princip bara att man investerar tid och arbete för att uppnå resultat.

Men många väljer att hyra in externa experter för detta då det har blivit en alltmer vanlig form för marknadsföring, och det kräver en del kunskap för att se till at man hamnar högt upp i Googles sökträff.

En annan form för sökmotormarknadsföring är SEM eller PPC (Pay Per Click) i Google ads där man betalar för vilka sökord man vill visas på, och Ju mer man betalar ju bättre position får man i sökträffen.

Redaktionell marknadsföring

Båda de ovannämnda metoderna kommer in under så kallad redaktionell marknadsföring eller ”Content Marketing” som sprider sig över flera kanaler och inkluderar många sätt man kan nå ut till sin målgrupp och samtidigt profilera ditt företag.

Redaktionell marknadsföring är en mindre aggressiv form av marknadsföring som innebär att kunden själv väljer att komma till dig baserat på innehåll du publicerar och matchar de dina potentiella kunder söker efter.

På det sätter löser du ett problem dom har utan att sälja på dom någonting, som är nyckeln till bra Content marketing.

Oavsett vilken form för betald marknadsföring man väljer måste man komma ihåg att mirakel sällan händer över natten, och det kan anses som en långsiktig investering.

Därför är det som med allt annat viktigt att man har en plan, och jag kan inte påpeka nog viktigheten av att man marknadsför sig smart och genomtänkt för att uppnå de resultat man önskar.

När det kommer till kostnader relaterat till marknadsföring finns det inget konkret svar mer än prissatta tjänster som annonsering på Facebook.

Där kan man beräkna att spendera 10-40 kr per klick. Men gränsen ligger i ens budget och fantasi för hur man väljer att sprida sitt varumärke.

Gör man marknadsföring rätt visar du helt enkelt hur du kan lösa dina kunders behov och problem med dina varor och tjänster, utan att behöva övertyga någon om varför dom skall välja just dig.

Marknadsundersökning/marknadsstrategi och konkurrentanalys

En helt vital faktor när det kommer till att skapa enskild firma  är hur man skall skaffa kunder.

Något som många nyföretagare missar är viktigheten av att göra en marknadsundersökning och konkurrentanalys.

Genom en marknadsundersökning kan du få en detaljerad översikt över marknaden, och om det finns behov för dom varor och tjänster du erbjuder.

Samtidigt kartlägger du vilken som är din målgrupp och hur du bäst möjligt kan nå ut med ditt budskap.

När du väl har fått den nödvändiga kunskapen om din marknad, målgrupp och inte minst vilka som är dina konkurrenter rekommenderas det också att man genomför en konkurrentanalys.

Där kan du kartlägga element som vilka ens konkurrenter är, hur dom marknadsför sig och prissättning på liknande varor och tjänster.

Några exempel på vad man kan studera i sin marknadsundersökning är:

  • Vad är, och hur stor är min marknad?
  • Finns det ett behov för min produkt och mina tjänster?
  • Vad är min målgrupp?
  • Vilka är mina konkurrenter, och vilka av dessa lyckas i större grad än andra?
  • Hur marknadsför dom framgångsrika konkurrenterna sig?
  • Hur prissätter dom sina tjänster?

Baserat på detta kan du utarbeta en marknadsföringsplan och bestämma vilka kanaler du önskar att använda dig av för att nå ut till rätt målgrupp med ett skräddarsytt budskap på ett kostnadseffektivt sätt.

Det gäller inte bara att synas mycket, men också att synas smart. 

Och det är sant att man på detta område får belöning baserat på tiden och arbetet man lägger ner för att uppnå resultat.

Upphovsrätt/copyright

Till slut skall vi kolla på en del som sällan nämns när det kommer till att skapa innehåll relaterat till marknadsföring av företag.

Nämligen upphovsrätten eller copyright som dom allra flesta har hört talas om.

Sanningen är att allt innehåll som skapas omfattas av upphovsrätten i samma stund som det skrivs.

Detta gäller allt litterärt eller konstnärligt verk, och är gällande i 70 år efter upphovsrättspersonens död.

Upphovsrätten innebär att upphovspersonen, den som skapar verket har ensamrätt att bestämma hur, var och när verket skall kunna användas.

Även om det skall vara tillgängligt för allmänheten. Upphovspersonen har också rätten att kräva om han eller hon skall nämnas i sammanhang med att verket används.

Man behöver inte söka om upphovsrätt till ett skapat verk. Som nämnt ovan, uppstår upphovsrätten och skyddet av ett verk i samma stund som verket skapas.

Däremot reduceras upphovspersonens ensamrätt något när denna godkänner att ett verk offentliggörs. Vilket betyder att kopiering av verket för privat bruk är tillåtet.

Det är dock viktigt att påpeka att om ett verk skall omfattas av upphovsrätten krävs det viss en viss nivå av originalitet.

Kort sammanfattning

Då återstår det bara att säga att vi hoppas du har fått lite nyttig information till hjälp när du väljer att ta steget till att bli en entreprenör och starta ett nytt kapitel för dig och din stad.

 

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
ÖSK-arkivet

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.