Är Örebro en teknikhubb?


Posted 2020-10-13 in Näringsliv, Sponsrat

Sverige ligger i framkant inom många framtidsbranscher. Bioteknik, mjukvaruutveckling och andra högteknologiska branscher har fått en allt viktigare roll i Sveriges näringsliv. Det är en vanlig missuppfattning att dessa branscher främst är verksamma inom storstadsregionerna. Men oavsett om du vill arbeta med webbutveckling och jobba med sidor som https://yoyocasino.se/sv/, utveckla IT-lösningar för regionens logistiknäring eller arbeta inom bioteknik så finns alla förutsättningar för att göra det här i Örebro.

 

Förutsättningar för att etablera sig

Örebro är en stad med ett strategiskt läge och det har bidragit till att göra hela regionen till en viktig logistikhubb. Men det har också satsats mycket på att göra staden attraktiv för nyetableringar inom högteknologiska branscher. Business Region Örebro har arbetat mycket med att göra staden idealisk för datacenter och även de mest krävande IT-företagen finner här en konkurrenskraftig infrastruktur. I staden finns redan flera kända företag inom mjukvaruutveckling och förutsättningarna är goda för nyetableringar.

Företagen som är verksamma i staden är främst fokuserade på affärssystem, logistik och andra områden som stödjer regionens näringsliv, men det finns lika goda möjligheter för företag som arbetar med andra typer av mjukvaruutveckling att etablera sig. Både spelutvecklare och företag inom utveckling av mobilappar kan dra stor nytta av den kompetens och goda infrastruktur som finns i Örebro.

Fokus på life science

Bioteknik, läkemedelsforskning och bioteknik är ett område där Örebro är en ledande region i Sverige. Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus har ett starkt samarbete och man arbetar för att stödja nya företag, forskning och innovationer. På universitetet finns ett center för life science som bringar samman forskare inom biologi, kemi och biomedicin vilket gör Örebro till en grogrund för nya innovationer inom hälsa och sjukvård.

Detta gör att det inte bara är lokala entreprenörer som etablerar sig inom dessa branscher. Visionärer även från andra delar av landet flyttar hit för att dra nytta av landets bästa hubb för innovation inom life science.

Varför är det viktigt för Örebro?

Örebro har gjort en lång resa från att ha dominerats av tillverkningsindustri som den gamla skofabriken och mejerinäringen till att bli en modern hubb inom logistik och transporter. För att fortsätta växa och förbli en vital region inom svenskt näringsliv är det viktigt att man inte stannar upp utan fortsätter ligga i framkanten inom framtidsbranscher. Sveriges ekonomi har utvecklats från en tillverkningsekonomi till en tjänstekonomi. I framtiden kommer utvecklingen att fortsätta att vara än mer baserad på informationsteknologi och städer som redan ligger i framkant har ett försprång när det gäller att skapa jobb inom dessa branscher.

Logistik- och transportnäringen kommer fortsätta att vara mycket viktig för Örebro framöver, men ska man fortsätta växa är det också viktigt att man inte blir beroende av en enda bransch. Därför är den utveckling som vi har sett inom mjukvaruutveckling och life science mycket positiv för regionen. De är redan viktiga delar av Örebros näringsliv, men allt pekar på att de kommer att växa än mer i framtiden. Kanske blir ditt nya företag en del av den utvecklingen?

 

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.