Nya krav på framtida chefer

Text: Annika Wihlborg Foto: Pressbild
Posted 2019-08-19 in Näringsliv

framtida chefer

Arbetslivet befinner sig i ständig förändring, vilket även innebär att framtida chefer behöver uppfylla helt andra krav än tidigare generationer.

 

I en omvärld och kultur som präglas av en allt snabbare förändringstakt behöver chefen kunna navigera rätt och samtidigt våga släppa på kontrollen. Dessutom ökar kraven på ett individuellt utformat ledarskap där varje individs utvecklingspotential och styrkor kommer till sin rätt.

– Den absolut viktigaste egenskapen för en framgångsrik chef är i dagsläget att man är trygg i sig själv och har en god förståelse för sina egna styrkor och svagheter. Att vara chef handlar till minst åttio procent om relationer så att vara intresserad av människor är en förutsättning för att bli långsiktigt framgångsrik, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna.

Den kanske allra viktigaste uppgiften för framtida chefer är, enligt Anki Udd, att kunna leda och lotsa sina medarbetare framåt i en föränderlig värld. I det ingår även att våga släppa på kontrollbehovet och att ha tillit till både sig själv och sina medarbetare.

 

Fler uppgifter på linjechefernas bord

– Just det faktum att förändringstakten har ökat innebär också att det på många sätt är mer krävande och utmanande att vara chef idag. Allt fler arbetsuppgifter är delegerade till organisationernas linjechefer, exempelvis rekryterings- och personalfrågor. Samtidigt präglas organisationer idag av ett individualistiskt tankesätt, vilket innebär att varje medarbetare förväntar sig individuella lönesamtal, utvecklingssamtal och, inte minst, att chefen ska anpassa sitt ledarskap efter varje individ, säger Anki Udd.

En av de största utmaningarna för framtida chefer är enligt henne att i princip alla organisationer numera är utsatta för konkurrens, oavsett om de verkar i privat eller offentlig sektor. Det ställer förstås krav på att chefen ständigt är på tårna och snabbt kan anpassa sig till förändrade omständigheter.

 

Genomtänkt och långsiktig introduktion krävs

Med tanke på att chefsrollen blivit mer komplex, utmanande och ställer högre krav på förändringsbenägenhet så känns det rimligt att fundera kring om det kan bli svårt att rekrytera och attrahera tillräckligt många chefer i framtiden.

– Jag tror absolut att både offentlig och privat sektor kommer att kunna tillgodose sitt chefsbehov även framöver. Däremot kan det vara en utmaning att rekrytera rätt personer och förstås även att få dem att vilja stanna. Arbetsgivare bör därför vara mycket måna om att ta hand om sina nyrekryterade chefer på ett bra sätt, med genomtänkta, långsiktiga och individuellt utformade introduktionsprogram, säger Anki Udd.

 

Ska kunna utveckla varje individs förmågor

Hennes främsta råd till chefer som vill utvecklas och bli långsiktiga i yrket är att acceptera att du inte har kontroll på allting. Vänj dig vid att vara bekväm med oförutsägbarhet, att delegera och öva dig på att ha tillit till dina medarbetare. Det är inte längre möjligt för en enskild individ, eller en mindre grupp av individer, att ha en helhetsbild. Du behöver ta in fler perspektiv idag än tidigare.

– Medarbetare av idag förväntar sig av sin chef att betraktas och bli sedda som individer snarare än ett kollektiv. Att som medarbetare vara insatt i och ha inflytande över vad som händer i organisationen rankas också högt när medarbetare får lista sina förväntningar på sin chef. En bra chef ska kunna se varje medarbetare och förstå vad han eller hon kan göra för att utveckla dennes förmågor. Det är helt avgörande för att medarbetarna ska känna sig motiverade att stanna kvar, avslutar Anki Udd.

 

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.