Värderingar – en av företagets viktigaste konkurrensfördelar


Posted 2018-01-03 in Näringsliv

Ett företags värderingar och kultur kan betraktas som dess mest unika konkurrensfördel. Nyckeln till att stärka företagets värderingar är att arbeta långsiktigt och konsekvent.

 

Det är viktigt att hela ledningen arbetar aktivt med att sprida och etablera företagets värderingar, annars riskerar frågan lätt att reduceras till en HR-fråga.

– Det mesta i ett företags verksamhet är relativt enkelt att kopiera, utom kulturen, som är helt unik för varje enskilt företag. Det är förstås viktigt att organisationer inte nöjer sig med att enbart formulera sina värderingar i fina ord. En viktig del av arbetet är att definiera olika begrepp och att diskutera vilket beteende man förväntar sig gentemot kollegor och kunder, säger Joakim Gyllin, som driver konsultbolaget Danji och är expert på värderingsfrågor i företag.

Det är stor skillnad på att säga att man jobbar aktivt med sina värderingar och att faktiskt göra det, varje dag, året runt.

– Ett första steg är att bestämma varför man vill arbeta värderingsdrivet. I nästa steg gäller det för företag att bestämma sig om de är villiga att ta konsekvenserna av att vara värderingsstyrda eller inte. Om en av företagets viktigaste grundvärderingar är att alltid sätta kunden i första rummet så får man räkna med att det löftet är associerat med vissa uppoffringar om man ska leva det fullt ut, säger Joakim Gyllin.

Han understryker även vikten av att företag ständigt arbetar aktivt med sina värderingar. Värderingar är långtifrån en skrivbordsprodukt och en viktig framgångsfaktor är att ständigt uppdatera och arbeta aktivt med att agera enligt de värderingar man valt.

– Värderingar görs ofta till en HR-fråga i företag, men i själva verket borde de vara en affärsfråga, en frågeställning som avhandlas på företagets allra högsta strategiska nivå snarare än i en stödfunktion som HR. Organisationers förmåga att prestera över tid beror i stor utsträckning på hur väl de värderingar som organisationen står för är förankrade i de anställdas beteende säger Joakim Gyllin.

Det är viktigt att ledarna inom företaget agerar som goda förebilder i kulturfrågor.

– Värderingar och beteende kan bara etableras i en organisation genom att ledare agerar föredömen. Det spelar ingen roll vilka ord vi som företag väljer att representera våra värderingar om dessa inte alltid genomsyrar ledarnas agerande. Beteende och värderingar behöver vara synkade vid varje tillfälle. När det uppstår diskrepans mellan värderingar och beteende skapas möjligheter för tolkningar och utrymme för kontraproduktivt beteende, avslutar Joakim Gyllin.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.