”We are here” – ny utställning om barns rätt till det offentliga rummet

Text: Thomas Helsing Foto: Jenny Berntsson
Posted 2020-09-25 in Kultur, Leva & Bo, Nöje

We are here

Trots Coronatider fortsätter Örebro konsthall att inhysa nya utställningar, dock med full anpassning till rådande regler. Det innebar exempelvis att man avstod från att hålla ett vernissage vid invigningen av utställningen ”We are here” som öppnade den 12 september.

 

Konstnärerna bakom utställningen heter Jenny Berntsson, Ruben Wätte och Jelena Rundqvist och de har tillsammans utforskat idéer och tankar om platser, staden och om vem som får vara med och bestämma. Gemensamt för alla tre är även att de under det senaste året har arbetat i Örebro med olika projekt för barn och ungdomar. Dessa har fått vara med och planera, utforma och anlägga platser för lek som passar deras behov.

I ”We are here” får betraktaren ta del av konstnärernas processer och en fördjupad inblick i en konstnärlig praktik som inte vanligtvis tar plats inne på en konsthall. Genom att använda kollektiva konstnärliga processer som metod för utveckling lyfts inte bara det kreativa tänkandet fram. Här ges också utrymme för leken och experimentlustan och inte minst barns rätt att få vara med och utforma det offentliga rummet.

Utställningen ”We are here” pågår till den 8 november och som vanligt är det fri entré.

 

 

”We are here” – konstnärerna bakom utställningen

Jenny Berntssons konstnärskap kretsar kring förvandling, utveckling och förfall som ständigt pågår såväl i individ, samhälle och värld. Hon använder sig av konsten och kollektiva processer där konstverken kan resultera i land-art, skulptur och måleri eller i en process. Verken Norrbykatten och Pinnleken som hon har gjort i Norrbyparken respektive Tybbleparken i Örebro flyttar i sina delar in på konsthallen och låter besökarna vara med och ändra på strukturer. Jenny Berntsson är tidigare elev på Örebro konstskola och har en examen från Kungliga konsthögskolan.

Ruben Wätte är utbildad på Fri Konst på Konstfack och har en bakgrund inom gatukonsten. Han ser på konsten som en möjlighet att röra sig fritt mellan olika kunskapsfält. De senaste åren har han alltmer inriktat sig mot offentliga konstverk, konstnärliga forskningsprocesser och anarkistisk pedagogik . Ruben Wätte beskriver sin praktik som något som syftar till att skapa förståelse och förändring i sig själv och i sin omvärld. I Örebro har han gjort ett semipermanent konstverk till Varbergaskogen och har tillsammans med ungdomar från Nikolaiskolan utforskat Oskarsparken. Ett projekt som slutförs i höst.

Jelena Rundqvist är utbildad konstnär och koreograf med inriktning på nya performativa praktiker. Utgångspunkten för hennes idéer är en plats personlighet och de relationer som skapas i mötet med den. I utställningen på Örebro konsthall kommer hon visa de senaste årens arbeten där hon har fokuserat på skulpturala uttryck i sten för att materialisera flyktiga immateriella deltagarprocesser i ett beständigt och taktilt material.

Källa: Örebro konsthall

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.