Så fixar du ventilationen


Posted 3 månader sedan in Övrigt

Luftkvaliteten i en byggnad beror på flera saker. Det handlar om kvaliteten på den inkommande luften, vilka föroreningar som människors aktiviteter, inredningen och själva byggnaden tillför samt hur effektiv ventilationen är på att vädra ut dessa föroreningar. 

Enligt Folkhälsomyndigheten är en bra ventilation anpassad efter den verksamhet som finns i byggnaden. En dåligt anpassad ventilation gör att föroreningar stannar kvar i högre grad och att luftfuktigheten blir för hög.

Tecken på dålig ventilation 

Under 1950-talet började man använda plåtrör i ventilationssystem och många av dessa börjar det bli dags att byta ut. I många svenska bostadshus är det vanligt att ventilationen sker genom självdrag i murade skorstenskanaler och det är också där som behovet av renovering och reparation idag är som störst.

Läckande kanaler orsakar en rad olika problem. Förutom att självdraget inte fungerar så bidrar läckande kanaler med bland annat dålig lukt och buller. Dessutom kan en felaktigt anpassad ventilation leda till fuktskador och mögel.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation tar de upp några exempel på indikatorer på att ventilationen inte fungerar tillfredsställande.

  • Tilluften är förorenad.
  • Det förekommer ofta lukt från en annan plats än den egna bostaden eller lokalen, till exempel matos eller andra påtagliga eller besvärande lukter.
  • Luften i bostaden eller lokalen strömmar från rum med lägre krav på luftkvalitet till rum med högre krav. Det kan exempelvis vara luft från kök eller badrum till sovrum.
  • Rummen är oventilerade eller att det saknas överluftsdon mellan rum där människor vistas stadigvarande.

Vad kan jag göra åt det?

Är du hyresgäst eller boende i en bostadsrättsförening ska du först kontakta hyresvärden respektive föreningen. Om dessa inte åtgärdar ventilationen kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Är du villa- eller småhusägare gör du bäst i att anlita en professionell aktör som exempelvis http://aerius.se/. Aerius ventilation har verkat i branschen sedan 2015 och erbjuder ett brett spektra av tjänster inom ventilation, värme och kyla. För villaägare kan de åta sig allt ifrån installation och underhåll till reparationer och förbättringsåtgärder.

Vilken typ av ventilation ska man välja?

Enligt Wikipedia är grundregeln att ventilationen ska anpassas till byggnaden och till den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Kraven på luftkvalitet är betydligt hårdare för en bostad än för exempelvis en processindustri. Rätt anpassad ventilation går i princip att skapa på fyra olika sätt:

  • Självdrag
  • Mekanisk frånluft
  • Mekanisk från- och tilluft (FT)
  • Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

ÖSK-arkivet
Nyhetsbrev
Norges Casino
casinopånett.eu
Casino-utan-svensk-licens_com
Casino utan spelpaus_net
spela på utländskacasino.net
[2] casino utan konto

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.