Lär dig mer om LEI-nummer

Foto: Pictavio/Pixabay
Posted 2021-06-04 in Näringsliv, Övrigt, Sponsrat

Ett LEI-nummer är något som ett företag behöver ha för att bedriva handel med värdepapper och aktier. Ett LEI-nummer består av 20 siffror eller bokstäver som är en unik kod för ditt företag. Genom den koden kan ditt företag identifieras och valideras för rätten att handla med värdepapper.

Sedan 2018 finns en lag som säger att alla svenska juridiska personer måste ha en unik LEI-kod för att få bedriva handel med värdepapper och aktier.

Syftet med lagen är att myndigheter som är behöriga inom området, oavsett vilket land det gäller ska kunna identifiera och spåra vem som skrivit på vilka värdepapper. Just i Sverige innebär det att alla företag rapporterar sina affärer i värdepapper till Finansinspektionen som är ansvarig myndighet för detta.

Vem behöver ett LEI-nummer?

Alla företag som handlar med finansiella instrument som omfattar aktier, ETF, FX eller obligationer måste enligt lag ha ett lei nummer registrerat.

Om ditt företag däremot sysslar med valutaväxlingar, lån eller pantbrev så behövs inget LEI-nummer.

Den 1:a November 2017 infördes ett krav om att enskilda firmor som omsätter mer än 3 miljoner kronor och juridiska personer som handlar med derivat också måste ha ett LEI-nummer registrerat. Det är regelverket EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) som beslutat om det.

Utökat krav 2018

Den 3:e Januari 2018 så utökades kravet för juridiska personer som handlar med aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Efter detta datum krävs att dessa juridiska personer också har ett LEI-nummer registrerat.

Vem behöver inte ett LEI-nummer?

Det finns också en del företag och privatpersoner inom samma område men som inte har något krav på sig om att ha ett LEI-nummer.

Privatpersoner samt företag som omsätter under 3 miljoner kronor per år omfattas inte av kraven (med undantag för de som handlar med derivat).

Även företag som handlar med fonder och värdepapper men placerar dem i en kapitalförsäkring behöver inte ha har något LEI-nummer.

En del företag handlar i något som kallas för FX-terminer. En FX-termin innebär att man kan låsa en valutakurs för att skydda sig mot förändrade valutakurser som kan ha en negativ påverkan för dig.
De företag som använder dessa gör oftast affärer i utlandet och de omfattas inte heller av lagen om LEI-nummer.

LEI-nummer för olika bolagsformer

Det finns många olika bolagsformer och det kanske inte alltid är så lätt att veta om det finns ett krav som säger att just din bolagsform måste ha en LEI-kod. För att göra det enklare för dig så ska vi försöka förklara på bästa sätt vad som gäller.

Först och främst så är det som så att alla som bedriver handel med derivat måste ha ett LEI-nummer. Detta inkluderar de flesta bolagsformer som aktiebolag, enskild firma, stiftelser, ideella föreningar, bostadsrättsförening och handelsbolag.

Det är alltid bra att kolla upp vad som gäller för ditt företag och det finns mycket information online där du kan läsa om vad som gäller och vilka krav som ställs på din typ av bolag.

 

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.