Unga män anmäler arbetsskador med sjukfrånvaro

Text: Ulf Hjelting Bild: Pressbild
Posted 2019-06-24 in Näringsliv

arbetsskador
Casinotopp banner

Anmälda arbetsskador för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16 – 24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Det visar arbetsskadestatistik för 2018 från Arbetsmiljöverket.

 

Även om antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i stort sett är oförändrat så avviker den relativa olycksfallsfrekvensen för unga män 16 – 24 år. Den var ungefär 50 procent högre än genomsnittet för män i övriga åldersgrupper.

– Det är oroväckande att unga män är överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor. Statistiken ger ingen klar bild av vilka som är de bakomliggande faktorerna och för att förstå det krävs ytterligare analyser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Bland kvinnor var fallolyckor och olyckor i kontakt med människor, till exempel genom lyft av vårdtagare eller våld eller hot från andra personer, vanligast bland de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro. Bland män var förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel vanligast.

År 2018 inträffade 50 arbetsolyckor med dödlig utgång inom den svenska arbetskraften. Ytterligare fem arbetsolyckor med dödlig utgång inträffade bland utländska medborgare vid arbete i Sverige. Tre personer omkom i arbetsmarknadsåtgärder eller i andra aktiviteter som omfattas av Socialförsäkringsbalken men som inte räknas in i den svenska arbetskraften.

Antalet anmälningar om arbetssjukdomar bland arbetstagare och egenföretagare minskade under 2018 med 13 procent jämfört med året innan. Kvinnor anmälde fler arbetssjukdomar än män.

– Statistiken visar att de anmälda arbetssjukdomarna minskar på bred front i flera branscher. Minskningen gäller både bland kvinnor och män, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys.

 

Arbetsskador 2018 i sammanfattning

• 118 970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2018
• 34 908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 336 kvinnor, 20 572 män)
• 63 274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (33 604 kvinnor, 29 670 män)
• 11 043 olyckor på väg till eller från arbetet (7 158 kvinnor, 3 885 män)
• 9 082 arbetssjukdomar (5 599 kvinnor, 3 483 män)
• 50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (tre kvinnor, 47 män)
• Åtta dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften

 

SÖK

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
Norges Casino banner desktop
Forbrukslan banner desktop
Svensknätcasino-desktop_banner
casino online utan svensk licens
Casino m svensk licens 20/21
Fairlån

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.