Embrace – ett digitalt brottsförebyggande verktyg

Text: Pelle Blohm Foto: Tomas Karlsson
Posted 8 månader sedan in Leva & Bo, Näringsliv

Frimis vårevent 2019 – banner

EMBRACE står för ”Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions”. Embrace är också ett innovativt företag och en digital tjänst som med stöd av Inkubera nu står inför sitt stora genombrott.

 

Det handlar om en digital tjänst som kan ge stöd till att rapportera in händelser om brott och otrygghet. För att därefter rikta insatser mot detta genom att kartlägga, analysera och sätta in rätt åtgärder i brottsbekämpningen. Eller som Henrik Andershed uttrycker det, Henrik är professor i kriminologi och psykologi och dessutom upphovspersonen bakom Embrace:

– Vår mission är att bidra till förändring av det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Sverige men även i andra länder i världen. Det gör vi genom att erbjuda ett digitalt verktyg – Embrace – som möjliggör ett effektivt, systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt.

Otrygghet och brott uppträder lokalt, vid specifika platser och vid specifika områden. Det är vanligt att även orsakerna är lokala. Effektiva åtgärder för att minska brott och otrygghet kräver kontinuerlig kartläggning och analys av de lokala förhållandena. De brottsbekämpare som använder sig av Embrace får ett kraftfullt verktyg för kartläggning och analys av de förhållanden som gäller för det område de verkar i.

Strukturen i Embrace ger användaren möjlighet och stöd att arbeta enligt den kunskapsbaserade process som förespråkas i internationell forskning och av Sveriges nationella Brottsförebyggande råd (BRÅ), Polismyndigheten och Sveriges kommuner och landsting samt även i regeringens nya brottsförebyggande program, ”Tillsammans mot brott”.

Inom polisen har denna typ av arbetssätt länge gått under benämningen PoP: Problemorienterat polisarbete. Det handlar om att arbeta systematiskt med kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling av resultat. Embrace ger alltså en möjlighet till stöd i kontinuerlig informationsinsamling, kartläggning och analys av det som varje organisation vill kartlägga och analysera.

Den digitala tjänsten innehåller olika delar varav Embrace IQ är ett flexibelt och anpassningsbart formulär för informationsinsamling. Den kan med fördel användas både i dator, surfplattor eller i smartphones. Informationen som läggs in importeras sedan automatiskt till det som kallas Embrace Insight vilket är det stora kartläggnings- och analysverktyget där man får visualiseringar, statistik och geografisk information baserat på det som kommit in från Embrace IQ. I slutänden ska man med den informationen kunna förhindra brott och göra samhället tryggare. Det blir helt enkelt lättare att prioritera var man ska göra insatser för att de ska få största möjliga effekt.

 

Embrace är fortfarande i en utvecklingsfas och har fått ett stort stöd av Inkubera för att kunna ta de rätta stegen för att växa och ta hand om det stora intresse som finns kring tjänsten.

– Inkubera kom in cirka 1,5 år efter att bolaget startat, en av deras affärscoacher som jag känner föreslog Inkubera och på den vägen är det. Sedan dess har vi haft stor nytta av den affärscoach som vi blev tilldelade, menar Henrik Andershed.

 

 

Vad har Inkubera betytt mer konkret för dig och företaget under ert samarbete?

– De har aktivt bidragit till att vi har lyckats förstärka teamet med värdefull kompetens. Dessutom har Inkubera hela tiden trott och satsat på oss samtidigt som de gett oss en stor tro på vår mission. En mer basal sak är att vi kunnat få tillgång till kontor och lokaler i ett tidigt stadie med bra villkor, det har också varit väldigt värdefullt, avslutar Henrik Andershed.

 

Tips från Inkubera-coachen Fredrik Stenman

1. Skapa kundkontakt från början. Det ger förståelse och insikt så att du kan positionera utifrån kundbe- hovet.
2. Datadriven ledning och utveckling minskar risken för egna spekulationer och antaganden.
3. Fira segrarna, det kan vara ett lyckat möte eller en insikt – eller helst en affär.

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

SÖK

Ready Bet Win MPU 2019
Nojesguiden
Nollnitton online banner

NYHETSBREV

Det senaste om Örebro. Direkt till din epost. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.